Gamekeeper's Odd Molly SE55880/2016

2018 GamekeepersOddMolly 1

Gamekeeper's Odd Molly är en parningsvalp efter min hane Grekas' Erik. Odd Molly är en hårdhudad hund som inte gnäller i första taget. Hon är en bra drivare med ett snabbt och effektivt sök, har bra skall och en nästintill 100 % återgång. Odd Molly används till all typ av jakt, från stora Bewegungsjakter till jakt efter mink. I gryt arbetar hon på ett kompromisslöst sätt oavsett vilt. Hemma har hon en tydlig av- och påknapp.

Tack Kalle Stolt för att du använde min hane och gav mig möjlighet att förvalta denna "valp".

Ägare: Hampus Nilsson

e. Grekas' Erik SE23646/2012

u. Gamekeeper's Diana SE17400/2013

Grytanlagsprov kvalitet 1

Anlagsprov fält: Mycket bra

Anlagsprov skog: 172p Utmärkt

Grytjaktprov förliggare: 1:a pris

2018 GamekeepersOddMolly 2

 

TJTK logga farg transparent bakgrund 250

Tack till sponsorerna för internationella provet