Domare: Heinz Schober

BIR: Gamekeepers Vito Corleone S58161/2006

BIM: Grekas Bea S29583/2009

2010-BIR
Gamekeepers Vito Corleone

 

TJTK logga farg transparent bakgrund 250

Tack till sponsorerna för internationella provet