Tysk Jaktterrier Klubb

Att äga & jaga med en
Tysk Jaktterrier

Köpa & äga jaktterrier

Om du vill ha en tysk jaktterrier skall du givetvis välja valp så att du har goda möjligheter att få den toppenhund du vill ha. Var noga med att kontrollera föräldrardjurens jaktliga meriter och eventuella tidigare kullar. Tysk Jaktterrier Klubbs avelsråd och valpförmedlare kan ge dig råd. Läs mer om avelskriterierna.

Du bör också vara medveten om att en tysk jaktterrier ställer krav på dig som hundförare. Jaktterriern behöver en konsekvent uppfostran och dressyr för att komma till sin rätt. Den är mycket duktig på att utnyttja ägarens fel och brister. Att ha tidigare erfarenhet av hundar är en stor fördel när du skaffar dig en tysk jaktterrier. Jaktterrierns jaktlust och arbetsvilja kräver att den får regelbunden aktivitet, du bör jaga mycket med den och aktivera den med motion, dressyr, spårträning och liknande under icke jaktsäsong. Till dig som bestämt dig för att skaffa en tysk jaktterrier säger vi – grattis till ett gott rasval, lycka till med din hund och välkommen som medlem i Tysk Jaktterrier Klubb.

Jaga med jaktterrier

Liksom flera andra raser med tyskt ursprung så är den tyska jaktterriern utvecklad för att vara en mångsidig jaktkamrat. Dess största användningsområde är för jakt på vildsvin och grytjakt, men den driver gärna allt annat klövvilt och räv samt ibland hare. Den är också användbar för eftersök och kan med fördel tränas för spårning av skadat vilt och för apportering. Jakten efter skottet ingår också i den tyska jaktterrierns elit- och fullbruksprov. Här ger vi exempel på hur en rastypisk tysk jaktterrier fungerar vid jakt på olika vilt.

Grytjakt
Jakt i gryt är en vanlig jaktform med tysk jaktterrier. Olika hundindivider arbetar antingen bäst som förliggare eller som sprängare. En förliggare ställer grävlingen eller räven med ståndskall i en blindgång nere i grytet. Jägaren gräver sig ner till ekipaget, och eftersom det kan ta tid så är det viktigt att hunden håller i och inte lämnar sitt stånd. En förliggande tysk jaktterrier bör hålla i minst en timme. Individer som är sprängare används för jakt på räv. En rävsprängare har ett rörligt arbetssätt som får räven att lämna grytet. Hunden söker upp räven, bryter kontakten och söker nya vägar i grytet. Hunden ska ibland komma vid ytan och gå ner igen, gärna i en annan ingång. Detta gör räven orolig och får den att lämna grytet där den skjuts med hagel.

Vildsvin
Rasen lämpar sig särskilt väl för jakt på de vilda grisarna. Den medfödda rovdjursskärpan gör att hunden ofta föredrar vildsvin framför annat vilt. Svinen stannar ju ofta upp och vilket ger mer närkontakt jämfört med annat klövvilt vilket en tysk jaktterrier gillar. En tysk jaktterrier ska arbeta energiskt och med hög intensitet. Med intensivt skall och närgångna attacker brukar den få svinen att lämna sin daglega. I tät vegetation kommer tyskens smidiga format till sin rätt. Drev på vildsvin kan pågå allt mellan fem minuter till omkring en timme beroende på terrängtyp.

Klövvilt
En tysk jaktterrier jagar alla klövvilt såsom älg, hjort, vildsvin, rådjur, räv och även hare. Efterhand brukar dock hunden föredra att jaga det vilt man skjuter för den. Den driver med skall i fem till 45 minuter och ska vara tillbaka till föraren inom en timme. Drevtidens längd brukar anpassas till hur länge djuren buktar och till såtarnas storlek. En väl injagad tysk jaktterrier har ett sök med god förarkontakt och återkommer efter varje drev. Sökets storlek beror till stor del på marken där man jagar in den. På vilttäta jaktmarker blir söket i allmänhet mindre.

Eftersök
En tysk jaktterrier har stor vilja att spåra och det är därför lätt att träna den för eftersök. Man bör dock börja tidigt med spårträningen och helst innan hunden fått jaga. När den väl börjat jaga kan den bli ointresserad av att spåra släpspår och det blir därför svårare att träna in viltspårningen. Eftersom arbetsviljan är hög så är spårtempot ofta högt och spårningen yvig, särskilt hos unga hundar. Många tyska jaktterriers fungerar även bra som släpphund och kan trots sitt lilla format exempelvis dra ner skadade rådjur. En tysk jaktterrier ska ställa ett skadat vildsvin.

Apportering
Tysk jaktterriern kan, liksom andra allroundraser såsom vorstehraserna, användas som apportör av hår- och fjädervilt. Jaktterrierns jaktlust i kombination med vilja att vara sin förare till lags gör den till en effektiv apportör som kan arbeta uthålligt med bra sök. Dess förmåga och markera och dirigeras kan dock inte jämföras med mer specialiserade raser. Jaktterriern kommer särskilt väl till sin rätt som apportör av mindre vilt såsom sjöfågel, kråka, duva och kanin. Jaktterriern går även att använda vid apportering av grytvilt. Apportering ingår i den tyska jaktterrierns elit- och fullbruksprov.

Grundlydnad
En tysk jaktterrier är läraktig och villig att lyda men kräver en tydlig förare. För att hunden ska fungera vid jakt och i vardagen är det viktigt att tidigt befästa inkallning och grundkommandon såsom sitt, ligg och fot. Lämpligtvis börjar man tidigt med valp- och skålträning på samma sätt som exemplevis fågelhundar tränas. Grundläggande apell är också en förutsättning för vidare apporteringsträning. God lydnad ger dig en tysk jaktterrier som jagar effektivt med god kontakt med föraren och som fungerar i vardagen.