Tysk Jaktterrier Klubb

Utställning

Rasspecial

Varje år arrangerar Tysk Jaktterrier Klubb en rasspecial, här finner du inbjudan med information och anmälningsformulär.

Sponsorer

Anmälningsformulär rasspecial

Välkommen till officiell utställning för tysk jaktterrier, den 23 mars 2024, kl. 16:00 i Hulukvarn Hundsporthall, strax utanför Jönköping.

Domare är Bernhard Haus från Tyskland, president i internationella förbundet för tysk jaktterrier, IV-DJT.

I Hundsporthallen gäller följande regler:

  • Hunden ska vara ordentligt rastad och kissad innan ni går in, rastslinga finns vid parkeringen mot skogen.
  • Ytterskor är ej tillåtna i hallen.
  • Blöt hund torkas av innan ni går in.
  • Löptikar måste bära tikskydd.
  • Hundar som ej är i ringen hålls kopplade i hallen.
  • I rastslingan och på området plockar ni upp efter er hund, soptunnor finns utmed hallen.

Enklare servering finns på plats.

Anmälan skickas senast den 11 mars och endast via formuläret här på hemsidan.

Betalning till utställningen görs till TJTK pg: 19 71 74-6, senast den 11 mars 2024.
Uppge ditt namn samt hundens namn och registreringsnummer i meddelandefältet.

Glöm inte att ta med hundens registreringsbevis samt vaccinationsintyg till utställningen!

OBS! Hundar med utländskt registreringsbevis (stamtavla), måste lämna en kopia på registreringsbeviset (stamtavlan), för registrering i SKK.

För frågor om utställningen, kontakta Lise Agin 070-642 14 00 eller Terese Klintström 070-499 18 21.

Klasser:
Valpklass (4-6 mån, inofficiell klass) – 200 kr
Valpklass (6-9 mån, inofficiell klass) – 200 kr
Juniorklass (9-18 mån) – 300 kr
Unghundsklass (15-24 mån) – 300 kr
Jaktklass (från 15 mån + jaktmerit, se nedan) – 300 kr
Godkänt anlagsprov skog eller fält med lägst omdömet ”god”.
Öppen klass (från 15 mån) – 300 kr
Championklass (från 15 mån + utställningschampions) – 300 kr
Veteranklass (från 8 år) – 200 kr

Resultat

Här presenteras resultaten från Tysk Jaktterrier Klubbs rasspecial.

Syfte

Varför ska jag ställa ut min hund?

Huvudsyftet med utställningar är att utvärdera hundarnas exteriör. Genom att så många hundar som möjligt deltar på utställning kan man bedöma vilka egenskaper de har och genom avelsarbete kan man på sikt förbättra hundarnas exteriör. För att en hund ska bli avelsgodkänd enligt TJTKs riktlinjer måste den få minst ett ”Good” på en officiell utställning i minst Juniorklass.

Varje år anordnar Tysk Jaktterrier Klubb en officiell hundutställning. För att få ställa ut din Tyska Jaktterrier på denna utställning måste du vara medlem i klubben och hunden skall vara vaccinerad. För att hunden skall få en så rättvis bedömning som möjligt bör den vara tränad så att den kan gå lugnt i kopplet, kunna stå uppställd både på marken och på ett mindre bord samt acceptera att domaren kontrollerar bettet, mäter och känner över den.

Alla hundar blir först enskilt bedömd av domaren. Detta för att kontrollera hundens exteriör jämfört med rasstandarden. Därefter jämförs de hundar av bäst kvalitet med varandra i den klass som hunden startat i. Hanar och tikar startar var för sig. ”Vinnaren” i varje klass går vidare och blir bedömda i konkurrens med de andra klassvinnarna och slutligen utser domaren den hane och tik som för dagen bäst motsvarar rasstandarden.

Kvalitets-bedömning

Kvalitetsbedömning innebär att hunden tilldelas pris för sin exteriör och mentalitet i jämförelse med rasstandardens krav, utan hänsyn till övriga hundar som deltar i klassen.

Excellent (Utmärkt)

Hund som mycket väl motsvarar rasens standard, och som presenteras i utmärkt kondition, visar ett harmoniskt välbalanserat temperament, håller utmärkt klass och har en utmärkt helhet. Dess utmärkta kvaliteter i förhållande till rasidealet tillåter att domaren kan bortse från smärre detaljfel. Hunden måste ha tydlig könsprägel.

Very Good (Mycket god)

Hund som väl motsvarar rasens standard, som är välbalanserad och i god kondition. Smärre fel kan tolereras, men inga som negativt påverkar helhetsintrycket. Denna bedömning kan endast ges till en hund av mycket god klass.

Good (God)

Hund som motsvarar rasens standard och vars exteriöra fel är av mindre framträdande karaktär.

Sufficient (Godtagbar)

Hund som motsvarar rasens standard men som inte har rasens alla karaktärsdrag eller har bristande fysisk kondition.

Disqualified (Diskvalificerad)

Tilldelas hund som i ringen visar aggressivitet eller typiskt flyktbeteende eller har sådana anatomiska defekter att de väsentligt påverkar hundens hälsa och sundhet. Tilldelas också den hund som är exteriört otypisk eller har för sin ras diskvalificerande fel eller är kryptorchid.

Cannot be judged (Kan ej prissättas – KEP)

Hund, som visas i sådant skick att domaren inte kan bilda sig en säker uppfattning om dess kvalitet kan i undantagsfall tilldelas omdömet Cannot be judged (KEP). Exempel på detta är om hunden har uppenbara brister i uppvisnings- och ringkultur (såsom ovana vid koppel eller valpigt temperament) eller visas i dålig kondition (är överdrivet mager eller fet). Detsamma kan gälla en så nyligen trimmad hund, att domaren inte kan göra en säker bedömning av kvaliteten på hundens hårlag. Vidare kan en hund på grund av skada visa upp sig så illa, att dess rörelser är svårbedömda.

Konkurrensbedömning

Konkurrensbedömning innebär att de i klassen deltagande hundarna inbördes placeras i ordningen 1:a, 2:a, 3:a och 4:a.

Övrigt

Utöver den enskilda bedömningen ovan kan hunden tilldelas HP och CK. Detta är också kvitton på god kvalité.

Klasser

Valpklass (inofficiell) 6-9mån

Endast konkurrensbedömning. Bästa valp med hederspris (HP) tävlar vidare i finaltävlingarna i stora ringen. Inofficiell valpklass 4–6 månader kan arrangeras på specialklubbsutställningar.

Juniorklass (junkl) 9-18 mån

Öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 9 månaders ålder. Kvalitetsbedömning. Hund som får Excellent eller Very good tävlar vidare i juniorkonkurrensklass.

Juniorkonkurrensklass (junkk)

I denna klass deltar hund som fått Excellent eller Very good i juniorklass vid ifrågavarande utställning. Om minst fyra hundar erhållit Excellent kommer inte hundar med Very good att tas in i ringen. Konkurrensbedömning. Certifikatkvalitet (CK) kan tilldelas hundar med utmärkt helhet och som tilldelats Excellent. Hund som tilldelats CK ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

Unghundsklass (ukl) 15-24 mån

Öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 15 månaders ålder och inte är äldre än 24 månader. Kvalitetsbedömning. Hund som får Excellent eller Very good tävlar vidare i unghundskonkurrensklass.

Unghundskonkurrensklass (ukk)

I denna klass deltar hund som fått Excellent eller Very good i unghundsklass vid ifrågavarande utställning. Om minst fyra hundar erhållit Excellent kommer inte hundar med Very good att tas in i ringen. Konkurrensbedömning. Certifikatkvalitet (CK) kan tilldelas hundar med utmärkt helhet och som tilldelats Excellent. Hund som tilldelats CK skall tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

Bruks- resp. jaktklass (bkl/jkl) från 15 mån

Denna klass anordnas för raser som har rasspecifika prov och är öppen för provmeriterad hund som den dagen den ställs ut uppnått 15 månaders ålder.

Följande krav gäller för deltagande i jaktklass:

  • Lägst betyget ”god” vid anlagsprov för tysk jaktterrier eller godkänd vid vildsvinsprov
  • Kvalitetsbedömning
  • Hund som får Excellent eller Very good tävlar vidare i Bruks- resp. jaktkonkurrensklass.

Bruks- resp. jaktkonkurrensklass (bkk/jkk)

I denna klass deltar hund som fått Excellent eller Very good i bruks- respektive jaktklass vid ifrågavarande utställning. Om minst fyra hundar erhållit Excellent kommer inte hundar med Very good att tas in i ringen. Konkurrensbedömning. Certifikatkvalitet (CK) kan tilldelas hundar med utmärkt helhet och som tilldelats Excellent. Hund som tilldelats CK ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

Öppen klass (ökl) från 15 mån

Denna klass är öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 15 månaders ålder. Kvalitetsbedömning. Hund som får Excellent eller Very good tävlar vidare i öppen klass konkurrens.

Öppen klass konkurrens (ökk)

I denna klass deltar hund som fått Excellent eller Very good i öppen klass vid ifrågavarande utställning. Om minst fyra hundar erhållit Excellent kommer inte hundar med Very good att tas in i ringen. Konkurrensbedömning. Certifikatkvalitet (CK) kan tilldelas hundar med utmärkt helhet och som tilldelats Excellent. Hund som tilldelats CK ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

Championklass (chkl) från 15 mån

Denna klass är öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 15 månaders ålder och som erhållit internationellt, svenskt eller annat av SKK godkänt nationellt utställningschampionat. Hund som erhållit svenskt utställningschampionat får anmälas endast i championklass alternativt i bruks-/jaktklass om hunden innehar den provmerit som krävs eller veteranklass om hunden uppnått 8 års ålder. Kvalitetsbedömning. Hund som får Excellent eller Very good tävlar vidare i championkonkurrensklass.

Championkonkurrensklass (chkk)

I denna klass deltar hund som fått Excellent eller Very good i championklass vid ifrågavarande utställning. Om minst fyra hundar erhållit Excellent kommer inte hundar med Very good att tas in i ringen. Konkurrensbedömning. Certifikatkvalitet (CK) kan tilldelas hundar med utmärkt helhet och som tilldelats Excellent. Hund som tilldelats CK ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

Veteranklass (vetkl) från 8 år

Denna klass är öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 8 års ålder. Kvalitetsbedömning. Hund som får Excellent eller Very good tävlar vidare i veterankonkurrensklass.

Veterankonkurrensklass (vetkk)

I denna klass deltar hund som fått Excellent eller Very good i veteranklass vid ifrågavarande utställning. Om minst fyra hundar erhållit Excellent kommer inte hundar med Very good att tas in i ringen. Konkurrensbedömning. Certifikatkvalitet (CK) kan tilldelas hundar med utmärkt helhet och som tilldelats Excellent. Hund som tilldelats CK ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass. Bästa veteranhane och veterantik med Excellent tävlar om rasens bästa veteran.

Bästa hanhundsklass (bhkl) / Bästa tikklass (btkl)

I denna klass deltar hanhund/tik som på ifrågavarande utställning tilldelats certifikatkvalitet (CK). Konkurrensbedömning. Certifikat tilldelas bäst placerade hanhund respektive tik som är berättigad att tävla om certifikat. Reservcertifikat utdelas till näst bästa hund som är berättigad att tävla om certifikat. Vissa raser har krav på bruks- eller jaktprovsmerit för att erhålla certifikat. Vinnande hane respektive tik tävlar om Bäst i Rasen (BIR) och Bäst i Motsatt kön (BIM).

Bäst i rasen och Bäst i motsatt kön (BIR och BIM)

I denna klass deltar hanhund och tik som vid ifrågavarande utställning vunnit bästa hanhunds- respektive bästa tikklass. Här utses Bäst i rasen (BIR) och Bäst i motsatt kön (BIM).

CACIB – (Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté)

Vid internationella utställningar ska hanhund och tik, var för sig, i Bästa hanhunds- respektive Bästa tikklass, tävla om internationellt utställningscertifikat, CACIB och reserv-CACIB. Reserv-CACIB kan tilldelas närmast placerad hund, som är berättigad att tävla om CACIB. Hund som anmälts till junior- eller veteranklass äger inte rätt att tävla om CACIB.

Avelsklass (avelskl)

Öppen för hanhund som tävlar med grupp om fyra avkommor undan minst två tikar och för tik som tävlar med grupp om fyra avkommor. Avelshunden respektive tiken ska presenteras tillsammans med gruppen. Endast konkurrensbedömning. Samtliga i gruppen ingående hundar ska vid aktuell utställning vara bedömda i officiell klass och ska ha tilldelats lägst kvalitetspriset Very good. Det är gruppens genomsnittliga kvalitet ifråga om enhetlighet i typ och helhetsintryck som är avgörande. Grupper av enhetlig och utmärkt kvalitet tilldelas hederspris (HP). Bästa avelsgrupp med HP tävlar vidare i finaltävlingarna.

Uppfödarklass (uppfkl)

Öppen för grupp om fyra hundar av samma ras uppfödda av en och samma person. Endast konkurrensbedömning. Samtliga i gruppen ingående hundar ska vid aktuell utställning vara bedömda i officiell klass och ska ha tilldelats lägst kvalitetspriset Very good. Precis som i avelsklass är det gruppens genomsnittliga kvalitet i typ och helhet som är avgörande. Grupper av enhetlig och utmärkt kvalitet tilldelas hederspris (HP).

Championat & titlar

Svenskt Utställningschampionat: SE UCh

Tre certifikat i Sverige utdelade av minst två domare. Minst ett av certifikaten ska ha utdelats tidigast när hunden uppnått åldern 24 månader och en dag. För att kunna få cert krävs lägst betyget ”god” vid anlagsprov för tysk jaktterrier eller godkänd vid vildsvinsprov. Det krävs också att du ställer ut hunden i Jaktklass. 

Nordic Show Champion: NORDIC Ch

Hunden ska vara nationell utställningschampion i det land där den är registrerad. Tre Nordic Show certifikat från tre olika nordiska länder utdelade av tre olika domare. Minst ett av Nordic Show certifikaten ska ha utdelats tidigast när hunden uppnått åldern 24 månader.

International Beauty Champion: C.I.B.

Två CACIB utdelade i två länder av två domare samt jaktprovsmerit (se SE UCh ovan). Minst ett år och en dag ska ha förflutit mellan första och sista CACIB.

International Show Champion: C.I.E.

Fyra CACIB utdelade i minst tre länder av minst tre domare. Minst ett år och en dag ska ha förflutit mellan första och sista CACIB.

International Junior Beauty Champion: C.I.B-J

Tre internationella juniorcertifikat utdelade i tre olika länder av tre olika domare. Endast hund som är registrerad i av FCI godkänd stambok och har en fullständig härstamning i tre led kan erhålla C.I.B-J.

International Veteran Beauty Champion: C.I.B-V

Tre internationella veterancertifikat utdelade i tre olika länder av tre olika domare. Endast hund som är registrerad i av FCI godkänd stambok och har en fullständig härstamning i tre led kan erhålla C.I.B-V.