Sök

Tysk Jaktterrier Klubb

Titlar & Championat

Jakt

Svenskt jaktprovschampionat: SE JCh

Ett 1:a pris på elitprov för tysk jaktterrier samt ett 1:a pris på grytjaktprov samt ett godkänt vildsvinsprov eller ett 1:a pris på elitprov för tysk jaktterrier samt två 1:a pris på grytjaktprov eller två 1:a pris på elitprov för tysk jaktterrier samt ett 1:a pris på grytjaktprov. Minst 6 månader ska ha förflutit mellan den första och sista ingående meriten. Lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på utställning.

Svenskt jaktprovschampionat, gryt: SE J(g)Ch

Tre 1:a pris på grytjaktprov utdelade av två olika domare. Lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på utställning.

Viltspår

Svenskt viltspårprovschampionat: SE VCh

Tre 1:a pris i öppen klass, utdelade av minst två domare samt godkänd skottprövning. Intyg om godkänd testikelstatus. En av de i championatet ingående meriterna ska alltid ha erörvrats efter det att championattiteln införts för rasen.

Nordiskt viltspårprovschampionat: Nord VCh

Godkänt viltspårprovschampionat i tre av de nordiska länderna.

Utställning

Svenskt Utställningschampionat: SE UCh

Tre certifikat i Sverige utdelade av minst två domare. Minst ett av certifikaten ska ha utdelats tidigast när hunden uppnått åldern 24 månader och en dag. För att kunna få cert krävs lägst betyget ”god” vid anlagsprov för tysk jaktterrier eller godkänd vid vildsvinsprov. Det krävs också att du ställer ut hunden i Jaktklass. 

Nordic Show Champion: NORDIC Ch

Hunden ska vara nationell utställningschampion i det land där den är registrerad. Tre Nordic Show certifikat från tre olika nordiska länder utdelade av tre olika domare. Minst ett av Nordic Show certifikaten ska ha utdelats tidigast när hunden uppnått åldern 24 månader.

International Beauty Champion: C.I.B.

Två CACIB utdelade i två länder av två domare samt jaktprovsmerit (se SE UCh ovan). Minst ett år och en dag ska ha förflutit mellan första och sista CACIB.

International Show Champion: C.I.E.

Fyra CACIB utdelade i minst tre länder av minst tre domare. Minst ett år och en dag ska ha förflutit mellan första och sista CACIB.

International Junior Beauty Champion: C.I.B-J

Tre internationella juniorcertifikat utdelade i tre olika länder av tre olika domare. Endast hund som är registrerad i av FCI godkänd stambok och har en fullständig härstamning i tre led kan erhålla C.I.B-J.

International Veteran Beauty Champion: C.I.B-V

Tre internationella veterancertifikat utdelade i tre olika länder av tre olika domare. Endast hund som är registrerad i av FCI godkänd stambok och har en fullständig härstamning i tre led kan erhålla C.I.B-V.

Övriga

Kommer inom kort

Kommer inom kort.