Nu är det snart slut på jaktsäsongen för våra jaktterriers, endast lite rävjakt återstår. Men i styrelsen har vi fullt upp så här års med förberedelserna inför årsmötet den 15:e mars. Vi kommer i år liksom de senaste två åren att ha mötet på Mamima jakt i Östergötland. I samband med mötet finns möjlighet att både träna och gå prov i vildsvinshägnen på Mamima och vi kommer som vanligt att ha en trevlig gemensam middag på lördagskvällen. På lördagen före mötet har vi ett avels- och provmöte där alla medlemmar är välkomna att få information om och diskutera frågor som är viktiga för vår ras. Jag hoppas att få se många av er medlemmar under årsmöteshelgen.

I år har vi särskilt viktiga frågor att diskutera, framförallt hur vi skall förbereda oss för ett eventuellt förbud mot prov och träning i provgryt med levande grävling. Just nu pågår en statlig utredning om just detta. Bakgrunden är att vi har fått en ny djurskyddslag i Sverige där kraven på hänsyn till djur i fångenskap skärpts. Med den gamla djurskyddslagen så bedrev vi verksamheten med stöd av den veterinärmedicinska utredningen från 2004, som kom fram till att om vi hade ett galler i grytet så var proven förenliga med lagen. Den nya lagen är formulerad så att all träning och prov med hundar på djur som hålls i fångenskap är i strid mot lagen, men att undantag kan ges om samhällsnyttan är stor nog. Det är detta som utredningens skall undersöka, om samhällsnyttan med träning och GA-prov är tillräckligt stor för att motivera ett undantag. Eftersom jag sitter i SKK:s jakthundskommitté och ansvarar för grythundsfrågorna där så var jag häromdagen på en hearing på naturvårdsverket anordnad av utredningen. Där var förutom vi från SKK även representanter från jägareförbunden, djurskyddsrörelsen, myndigheter och det vetenskapliga råd som kopplats till utredningen. Efter mötet har jag ändå ett visst hopp att vi kan får fortsätta med våra prov, men jag är långt ifrån säker. Utredning skall vara klar före halvårsskiftet i år, så om några månader vet vi om vi får fortsätta med GA-proven eller ej. Avels-och provmötet blir ett viktigt tillfälle att diskutera hur vår framtida strategi för prov och avel skall se ut om det blir stopp för GA-prov om några månader.

En annan anledning till bråda tider för oss i styrelsen är att TJTK skall vara värd för det årliga mötet i internationella förbundet för tysk jaktterrier, med tillhörande internationellt prov. Det kommer att hållas i Skåne med Bjärsjölagård som huvudkvarter den 21-23:e augusti. Detta blir årets händelse för alla jaktterriervänner i Sverige, med internationellt prov den 22:a (mycket åskådarvänligt), jubileumsmiddag på kvällen (TJTK fyller ju 40 år) och jubileumsutställning på söndagen 23:e med två rasspecialister från Tyskland som domare.

Vi ses på Mamima i mars och Bjärsjölagård i augusti.

Johan

 

TJTK logga farg transparent bakgrund 250

Tack till sponsorerna för internationella provet