Tysk Jaktterrier Klubbs
Förtjänsttecken

För att erhålla klubbens förtjänsttecken skall medlem:

  • på ett förtjänstfullt och föredömligt sätt främjat Tysk Jaktterrier Klubbs mål och verksamhet.
  • haft förtroendeuppdrag under minst 10 år, dock behöver det ej vara sammanhängande. (t.o.m. 2003 krävdes endast 5 år)

 Med förtroendeuppdrag avses medlem som:

  • väljs på Tysk Jaktterrier Klubbs eller Lokalavdelnings ordinarie klubbmöte, domare, avelskommitténs ledamöter samt de som på uppdrag av Tysk Jaktterrier Klubbs styrelse innehaft annat förtroendeuppdrag som främjat Tysk Jaktterrier Klubbs mål och verksamhet.

 Förslag med motivering kan lämnas av:

  • lokalavdelning, enskild medlem samt Tysk Jaktterrier Klubbs styrelse. Om flera personer föreslås skall dessa rangordnas i turordning.

Förslagsställaren skall:

  • utförligt redogöra för hur medlemmen uppfyller ovanstående villkor och med en tydlig redogörelse av arbetsinsatsen.

Förslaget skall vara Tysk Jaktterrier Klubb tillhanda senast 4 veckor innan ordinarie klubbmöte. Tysk Jaktterrier Klubbs styrelse utser mottagare av Förtjänsttecken. Mottagare av Förtjänsttecken presenteras på klubbens hemsida.

Förtjänsttecknet är en medalj i form av klubbens emaljmärke i storlek 30 mm, med blå/gult band och numrerad i löpande från Nr: 1. När flera medlemmar har samma antal kvalificerade år, avgör efternamnets begynnelsebokstav numret på förtjänsttecknet, i andra hand förnamnets begynnelsebokstav.

NummerÅrNamnAntal år
11990Knut Mårtensson7 år
21990Kurt Olsson7 år
31990Dennis Berndtsson6 år
41990Kenth Elving6 år
51990Per Rygnefors6 år
62000Bengt Erixon
72000Rune Ström
82005Bernt Bondesson
92005Cid Malmros
102005Leif Karlsson
112010Rune Boman
122010Björn Dahlström14 år
132010Catarina Kjellberg Knutsson
142010Sven-Olov Svensson
152010Lars Hed