Tysk Jaktterrier Klubb

Parningar & valpar

Aktuella kullar

Valpar födda 13/7: 2 hanar och 3 tikar

Uppfödare:
Hampus Nilsson, Hanöbukten’s kennel
Tel: 0705666671
Mail: hampus_hosaby@hotmail.com
HanhundTik
SE47314/2022 Hanöbukten’s Sleggan SE60112/2021 Fjellströms Diva
Grytanlagsprov kvalitet 1
Anlagsprov fält 98p Utmärkt
Vildsvinsprov S/
Utställning Very Good
Grytanlagsprov kvalitet 1
Anlagsprov skog 95p Utmärkt
Vildsvinsprov: Utmärkt 42p
Utställning Excellent
 P-värdeLLMankhöjdNäsaSkall på löpaSkärpaVattenarbete
Hanhund0NN102126109122106
Tik0NN10111110512097
Avelsvärde för valpkullen0NN102119107121102

Valpar födda 27/6: 1 hane och 4 tikar

Uppfödare:

Jan Nilsson, Hivlingens kennel
Tel: 073-701 39 81
Mail: hivlingen@hotmail.com
HanhundTik
SE 11009/2020 Viltskräckens CQ BrynolfSE58311/2019 Hivlingen’s Yenna
Grytanlagsprov kvalitet 1
Anlagsprov skog 91p 1a pris
Grytjaktprov förliggare 1a pris
Vildsvinsprov S/ (Tyskland)
Utställning SKK: Excellent
Grytanlagsprov kvalitet 1
Anlagsprov fält 168p 1a pris
Grytjaktprov sprängare 1a pris
Anlagsprov Tyskland ZP1: 58p, 2a pris
Utställning rasspecial 2020: Excellent, BIM
 P-värdeLLMankhöjdNäsaSkall på löpaSkärpaVattenarbete
Hanhund0NN999996112106
Tik0NN103117109101110
Avelsvärde för valpkullen0NN101108103107108

Valpar väntas

Glöm inte att kontakta  valpförmedlaren då valparna är födda!

Valpar väntas – v.38

Uppfödare:
Johannes Fjellström, Fjellströms Kennel
Tel: 0793-356197
Mail: jontefjellis@gmail.com
HanhundTik
SE17368/2021 Campino vom Freischütz-OstSE33300/2019 Fjellströms Bea
Grytanlagsprov: Kvalitet 1
Anlagsprov Fält: 90p/1pr
Vildsvinsprov Tyskland: S/
Grytjaktprov Tyskland: NB/
Zuchtschau: V/V
Grytanlagsprov Kvalitet 1
Anlagsprov Fält: 95p/1pr
Vildsvinsprov Natur: Godkänd
Hägnprov Tyskland: S
Grytjaktprov Tyskland: NB/
Utställning: Good
 P-värdeLLMankhöjdNäsaSkall på löpaSkärpaVattenarbete
Hanhund0NN88122105121121
Tik0NN96116100112114
Avelsvärde för valpkullen0NN92119103117118

Valpar väntas – sensommar 2024

Uppfödare:

Emil Arvidsson, Terrae Motus
Tel: 070-974 76 21
Mail: arvidsson.emil@gmail.com
HanhundTik
SE 24189/2016 MarsSE20798/2022 Terrae Motus Aline
Anlagsprov skog 172p/1:a pris
Anlagsprov Vildsvin i hägn 42p/1:a pris
Grytanlangsprov, kvalitet 1
Utställning Excellent
Anlagsprov fält 89p/1:a pris
Anlagsprov skog 96p/1:a pris
Anlagsprov Vildsvin i hägn 38p/2:a pris
Grytanlangsprov, kvalitet 1
Utställning Very Good
 P-värdeLLMankhöjdNäsaSkall på löpaSkärpaVattenarbete
Hanhund0NN9199105117113
Tik0NN9290100110107
Avelsvärde för valpkullen0NN9295103114110

Valpar väntas – v.30

Uppfödare:

Jan Nilsson, Hivlingens kennel
Tel: 073-701 39 81
Mail: hivlingen@hotmail.com
HanhundTik
SE52229/2021 Bax vom KaterkampSE27459/2022 Nesi Potkozarska
ZP1 Tyskland: 72p 1a pris
Anlagsprov fält: 89p 2a pris
Vildsvinsprov Tyskland: S/
Exteriör: V/SG
Anlagsprov skog: 91p 1a pris
Grytanlagsprov: kvalité 1
Grytjaktprov Tyskland: NB/
Vildsvinsprov hägn: 32p 3e pris
Utställning SKK: Excellent
 P-värdeLLMankhöjdNäsaSkall på löpaSkärpaVattenarbete
Hanhund0NN109124109118101
Tik0NN101110104109116
Avelsvärde för valpkullen0NN105117107114109

Planerade parningar

Här visas planerade parningar mellan hundar som uppfyller TJTKs avelskriterier.

Planerad parning – höst/vinter 2024

Uppfödare:

Johannes Fjellström, Fjellströms kennel
Tel: 0793-356197
Mail: jontefjellis@gmail.com
HanhundTik
SE41648/2017 Nellie Line Anton74965 Cleo vom Freischütz-Ost
Grytanlangsprov, kvalitet 1
Anlagsprov fält 148p/2pr
Anlagsprov Vildsvin i hägn 42p/1pr
Hägnprov Tyskland S/
Utställning Very Good
ZP1 72p/1pr
ZP2 100p/1pr
Hägnprov Tyskland S/
Grytjaktprov Tyskland: NB/
Zuchtschau G/Sg
 P-värdeLLMankhöjdNäsaSkall på löpaSkärpaVattenarbete
Hanhund0NN9393104116108
Tik0NN88114107124116
Avelsvärde för valpkullen0NN91104106120112

Planerad parning – sommaren 2024

Uppfödare:

Johan Helmersson, Illvrålets kennel 
Tel: 0703015252
Mail: johan@illvralets.se
HanhundTik
VDH/DJT 72495 Ivo von VorbachSE23654/2021 Norchens Alpha
Anlagsprov gryt 72p (Tyskland)
Anlagsprov fält 100p (Tyskland)
Fullbruksprov 231p (Tyskland)
Vildsvinsprov S/ (Tyskland)
Grytjaktprov Nb/ (Tyskland)
Utställning V/Sg
Grytanlagsprov kvalitet 1
Anlagsprov fält 95p
Vildsvinsprov S/ (Tyskland)
Utställning Very good
 P-värdeLLMankhöjdNäsaSkall på löpaSkärpaVattenarbete
Hanhund0NN106126110118112
Tik0NN94116102117107
Avelsvärde för valpkullen0NN100121106118110

Planerad parning – våren/sommaren 2024

Uppfödare
Johannes Fjellström, Fjellströms Kennel
Tel: 0793-356197
Mail: jontefjellis@gmail.com
Hanhund Tik
SE39131/2022 Sätter’s Precious Rudolf SE17199/2019 Fjellströms Adele
Grytanlagsprov Kvalitet 1
Anlagsprov Fält (AP-F) 100p/1pr
Anlagsprov Vildsvin i hägn 44p/ 1pr
Vildsvinsprov Tyskland S/
Utställning Excellent m. CK
Grytanlagsprov Kvalitet 1
Anlagsprov Fält AP-F) 87p/1pr
Vildsvinsprov Natur Godkänd
Vildsvinsprov Tyskland S/
Grytjaktprov Tyskland NB/
Zuchtschau Sg/Sg
  P-värde LL Mankhöjd Näsa Skall på löpa Skärpa Vattenarbete
Hanhund 0 NN 93 123 110 123 122
Tik 0 Nm 93 114 101 120 111
Avelsvärde för valpkullen 0 93 119 105 122 117
 

 

Valprådgivning

Ta gärna kontakt med klubbens valprådgivare Joakim Dalsgaard via e-post (valpradgivare@tjtk.se) eller telefon 070-722 23 27.

Att söka en jaktkamrat

Att leta efter potentiella föräldradjur till din valp är ett tidskrävande sökande, men ofta lönar sig det i slutändan. Det finns inga garantier men sannolikheten till att hitta en duglig jaktkamrat ökar markant.

En grundförutsättning är att föräldrar djuren uppfyller TJTK:s avelskrav. Syftet med avelskraven är att genetiskt förvalta de rasspecifika arvsanlagen vilka i längden ger förutsättningar för rastypiska egenskaper och därigenom dugligare jakthundar.

Likväl som du kommer ställa krav på hunden kommer den ställa krav på dig i form av ett tydligt ledarskap och att hunden får så mycket jakt den kräver.

Tysk Jaktterrier Klubbs förväntningar på dig som valpköpare

Förväntningar och krav är ömsesidigt i ditt valpköp på många sätt. I vårt arbete att bibehålla de rasspecifika egenskaperna för tysk jaktterrier förväntar vi oss stöd även från dig som valpköpare.

Genom meritering i olika former bidrar du till utveckling och utvärdering av vår ras, vilket leder till en positiv utveckling av rasen. Allt för att framtidens valpköpare ska kunna hitta dugliga tysk jaktterrier med rätt egenskaper.

Även om din avsikt inte är att använda hunden i avel är meriteringen ändå viktig för oss.

Vilka krav bör du ställa på uppfödaren

En grundförutsättning är att föräldrarna uppfyller TJTK:s avelskriterier för att borga för rasens positiva utveckling och att din valp har förutsättningar för att besitta rastypiska egenskaper. Är du osäker på om dina eventuella föräldradjur uppfyller kraven vänd dig då till TJTK:s valpförmedlare.

En seriös uppfödare håller sig till de regler för hunduppfödning och överlåtelse av hund som Svenska Kennelklubben (SKK) har fastställt. I annat fall skall man som valpköpare omedelbart dra sig ur köpet. (Reglerna rekvireras hos SKK, tel. 08-795 30 00).

 Dessutom bör en seriös uppfödare:

  • ge dig möjlighet att besöka föräldradjuren för att du skall kunna bilda dig en egen uppfattning om dem.
  • ha en tydlig avelsfilosofi eller målsättning med sin avel, och kunna redogöra för hur han/hon främjar den.
  • använda sig av bra avelsmaterial som i sin förlängning ger potentiella avelshundar.
  • besitta god kännedom om rasen och sina djurs avelslinjer, avseende egenskaper, exteriör, meriter m.m.
  • ha ett uppfödaransvar som sträcker sig under hundens hela livslängd, uppfödaren är intresserad av din hunds utveckling för att utvärdera sin egen avel samt att stödja sina valpköpare med råd och tips för att forma din hund.

kande, men ofta lönar sig det i slutändan. Det finns inga garantier men sannolikheten till att hitta en duglig jaktkamrat ökar markant.

En grundförutsättning är att föräldrar djuren uppfyller TJTK:s avelskrav. Syftet med avelskraven är att genetiskt förvalta de rasspecifika arvsanlagen vilka i längden ger förutsättningar för rastypiska egenskaper och därigenom dugligare jakthundar.

Likväl som du kommer ställa krav på hunden kommer den ställa krav på dig i form av ett tydligt ledarskap och att hunden får så mycket jakt den kräver.

Valprådgivaren

Valprådgivarens stöd till dig som valpköpare

Valprådgivaren i TJTK är ett viktigt stöd för dig som söker valp. Dennes uppgift är att vara ett stöd för dig när du söker valp genom att beskriva rasen, vägleda dig i ditt sökande, samt svara och vidareutveckla dina frågor för att göra vägen till ett lyckat valpköp enklare.

Valprådgivarens generella råd till dig som söker valp

Innan du börjar söka efter lämplig valp fundera noga igenom vilka egenskaper du värdesätter i din jakthund, såsom skärpa, dådkraft, drevtider, metalitet, exteriör mm. När du väl vet vad du önskar, leta då föräldradjur med just dessa egenskaper och som passar till din jaktform och ditt sätt att bedriva jakt på. När du hittat intressanta föräldradjur via uppfödarlistan eller andra kontakter, titta då på SKK Hunddata där kan du läsa mer om meriter, kullsyskon och föräldradjur och deras avkommor. Nästa steg är att ta kontakt med de kennlar som uppfyller avelskriterierna och söka information om föräldradjuren, samt om möjligt även besöka dessa för att du själv ska bilda dig en uppfattning. Försök dock skaffa dig så ojävig information som möjligt, kanske till och med ringa till ägare av tidigare avkommor från föräldrarna eller fråga efter referenser.

Det kanske kan tyckas som ett stort arbete att leta valp, men hunden ska fungera hemma och i skogen i minst 10 år.

Angående förmedling av valpar från utländska uppfödare

Tysk Jaktterrier Klubb förmedlar endast valpkullar uppfödda enligt klubbens gällande avelskriterier samt omfattas av Svenska Kenneklubbens grundregler, dessutom ska uppfödningen skett inom i Sverige berörd kontrollmyndighets jurisdiktion.