Tysk Jaktterrier Klubb

Rasspecifika Avelsstrategier (RAS)

Rasspecifika avelsstrategier – RAS är en handlingsplan för avel inom en specifik ras. I de rasspecifika avelsstrategierna beskrivs både rasernas starka och svaga sidor och om hur rasen ska kunna utvecklas genom avelsrekommendationer. Svenska Kennelklubben ska arbeta tillsammans med special- och rasklubbarna för att ta fram strategin för aveln av raserna (www.skk.se).

Avelsstrategierna i detta dokument bygger på avelsstrategier som utarbetades 2005. Detta är den andra revideringen av avelsstrategierna och heter därmed Rasspecifika avelsstrategier för tysk jaktterrier 3.0. Arbetsgruppen som arbetat med denna revidering har bestått av Johan Helmersson, Christoffer Jannesson, Dan Lindström, Jan Nilsson och Johan Sonesson.

Ladda ner dokument med RAS (Rasspecifika Avelsstrategier) för Tysk Jaktterrier.