Tysk Jaktterrier Klubb kan i samarbete med TG-Verlag erbjuda blodprovstagning och registrering av DNA-test avseende PLL (primär linsluxation).

Medlem som vill anordna och därmed också vara ansvarig för ett blodprovstillfälle meddelar undertecknad om tid och plats. Ambitionen är att blodprovstillfällena i god tid skall annonseras på klubbens hemsida. Detta för att så många hundar som möjligt skall ges möjlighet att blodprovstestas. Minsta antalet hundar för att genomföra ett blodprovstillfälle är fyra hundar och anmälan till ansvarig för provtillfället skall ske senast två veckor före provtillfället.

Kostnaden för DNA-test, arkivering av blodprov samt registrering av provresultat är 600 kr per hund och betalas till den ansvarige för blodprovstillfället. Veterinärkostnaden betalas direkt till veterinären av hundägaren.

När provtagningen är genomförd betalar ansvarig för blodprovstillfället omgående in pengarna till klubbens PlusGiro 197174-6 samt skickar, via e-post, en lista med de provade hundarna till undertecknad.

Enligt TJTKs avelsrekommendationer ska samtliga avelsdjur vara testade avseende PLL eller vara avkomma efter testade avelsdjur.

OBS! Tänk på att ta proven i god tid inför en ev. parning, det kan ta upp till två månader att få provsvaren.

Johan Helmersson

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Du kan läsa mer om primär linsluxation i en artikel från Tysk Jaktterrier Klubbs årsbok 2014: Primär linsluxation hos hund.

 

TJTK logga farg transparent bakgrund 250