Uppfödare:
Rasmus Persson - Björskogs, 0723764178

HanhundTik
SE46189/2019 Illvrålets Lok SE 45263/20108 Björskogs Alma

Anlagsprov Fält 163p Utmärkt
Anlagsprov Vildsvin i Hägn 44p Utmärkt
Grytanlagsprov Kval 1
Utställning Good


Anlagsprov Fält 158p Utmärkt
Anlagsprov Vildsvin i Hägn 40p Mycket Bra
Grytanlagsprov Kval 1
Utställning Exellent

 

P-värde

LL

Mank-
höjd

Näsa

Skall
på löpa

Skärpa

Vatten-
arbete

Hanhund

0

NN

93

94

107

117

118

Tik

0.5

Nm

90

93

95

113

107

Avelsvärde för valpkullen

0.25

 

92

94

101

115

113

 

TJTK logga farg transparent bakgrund 250