Skriver detta för att väcka debatt samt få flera medlemmar att delta i att förbättra rasen. Då vi fått möjlighet att PLL-testa våra hundar så kan vi "stryka" denna defekt från listan av ärftliga sjukdomar på Tysk Jaktterrier. På avelsmötet i Bankeryd 2014 framkom att det finns andra defekter/sjukdomar som är eller kan bli ett större problem för rasen, där epilepsi var i särklass den största.

Epilepsi påverkar i de allra flesta fall hunden väldigt mycket och sekundärt även hundägaren, även om medicinering skulle fungera.

TJT-klubb genomförde en egen enkätundersökning i början av 2000-talet som stämde väl överens med Agrias statistik från perioden 1995 - 2006, tyvärr verkar statistik från Agria mellan 2006 - 2011 tyda på en ökning av epilepsi. Enligt den senaste statistiken verkar Tysk Jaktterrier ha ökad risk att drabbas av epilepsi jämfört med snittet av alla raser, vilket i sig är oroande.

Min egen hane Krieghoff har parat en tik där en av valparna insjuknade i epilepsi samt avlivades. Då detta skedde innan 2 års ålder så är orsaken till insjuknandet med stor sannolikhet genetiskt betingad. Jag har dessutom själv ägt en hund som insjuknat och avlivats. Då jag anser att vi måste vara ärliga och seriösa i vår avel och bara avla på friska hundar, så kommer jag tillsvidare att ta min hane ur avel.

Vad göra?

Ni som äger eller har ägt hundar som fått diagnos på epilepsi, tag kontakt med avelsrådet och informera om det. Vi måste gemensamt försöka föra rasen framåt och det kan vi bara göra om vi samarbetar.

Med vänlig hälsning Jan Engdahl, tel: 0761076753

 

TJTK logga farg transparent bakgrund 250

Tack till sponsorerna för internationella provet