Tysk Jaktterrier
TJTK 40 år - 1980-2020

Från och med den kommande provsäsongen ska alla anmälningar till prov ske via hemsidan hundmerit.se.

TJTK:s nya system för provadministration är tänkt att underlätta både för dig som vill anmäla din hund till prov och för klubbens funktionärer – med all information samlad på ett och samma ställe.

Gå gärna in redan nu och skapa ditt konto!

2020 års årsmöte kommer att hållas söndagen 15 mars vid Mamima Jakts anläggning i Boda (mamimajakt.se).

Under lördagen 14 mars kommer det finnas möjlighet till både prov och träning i vildsvinshägnen. På eftermiddagen kommer vi också att ha ett sedvanligt avelsmöte för att diskutera aktuella frågor.

Viktiga datum inför årsmötet:

Motioner måste vara styrelsen tillhanda senast 23 februari - Tänk på att motioner måste lämnas in skriftligen via post eller e-post till sekreteraren och vara undertecknade.

Ansökningar gällande vandringspriser måste vara klubbens sekreterare tillhanda senast 1 mars - Samtliga vandringspriser är sökpriser! Alla statuter hittar du under menyn Vandringspriser.
Och du som fick pris förra året: Tänk på att det är förra årets pristagare som ansvarar för att se till att vandringspriserna finns tillgängliga på klubbmötet.

Mer information om årsmöteshelgen kommer inom kort!

19 januari finns ytterligare en chans till skogsprov för ett begränsat antal hundar. Proven anordnas i Sösdala och Våxtorp av Södra LK.

Anmälan som vanligt via formuläret på hemsidan. Sista anmälningsdag är 11 januari.

 

Listan med hanhundar som uppfyller Tysk Jaktterrier Klubbs avelskriterier och vars ägare tycker att de är lämpliga att använda i avel har uppdaterats.

Den senaste versionen hittar du alltid i menyn under Hanhundslista.

Om din hund finns med på listan, glöm inte att kontakta avelsrådet om hunden avlider eller dina kontaktuppgifter ändras.

Under menyn Dogbase kan du även hitta uppdaterade listor (från augusti 2019) samt mer information om dogbase-registret.