Tysk Jaktterrier
TJTK 40 år - 1980-2020

För att slippa få medlemsavin för ditt medlemskap i TJTK som pappersfaktura via brevlådan, kan du nu istället få en e-faktura från SKK direkt via din bank. Smidigt för dig och snällare mot miljön.

Läs mer på SKK:s hemsida: Betala med e-faktura

På grund av det nuvarande läget har styrelsen beslutat att inte kalla till årsmöte i mars. Men eftersom årsmötet och avelsmötet är viktiga tillfällen för diskussioner och samtal med medlemmarna har vi för avsikt, om situationen tillåter det, att bjuda in till ett möte senare under första halvåret 2021. Om det ändå inte går att genomföra på ett tryggt sätt kommer vi att utnyttja SKK:s generella dispens och skjuta upp årsmötet till 2022.

Om du har några frågor angående detta kan du självklart kontakta styrelsen. Alla kontaktuppgifter finns under Klubben > Styrelsen.

Hederspresidenten i Internationella förbundet för tyska jaktterrier, Jenny Schröder, har avlidit den 29/11. Jenny var under många år ordförande i den tyska rasklubben men det var framförallt som ordförande i det internationella förbundet som vi i Sverige lärde känna henne. Hon arbetade framgångsrikt med att utvidga och öppna upp den internationella gemenskapen kring vår ras. Hon var ofta i Sverige och dömde både utställning och prov och kom ofta som engagerad gäst på våra sommarträffar. Hon var uppskattad både för sin trevliga personlighet och sitt kunnande om vår ras. Vi är många inom TJT-världen som kommer att sakna henne.

För styrelsen i TJTK

Johan Sonesson

Jag påbörjade min tripp söderut från Rättvik redan på torsdagskvällen efter jobbet och mellanlandade hos Maria Michelfelder med familj i Pålsboda (Tack för sängplatsen!). Tanken var att vi skulle samåka ner till Skåne men Maria blev ännu mer förkyld på natten än hon redan var (det var inte corona i alla fall). Efter lite TJTk-arbete på fredag förmiddag började jag bege mig neröver efter lunch. Under min ganska händelselösa tripp pågick 2 fältprov i Lund och i Klågerup med 9 hundar och ett GA-prov med 11 hundar. De hade det betydligt roligare än jag hade.

2020 Stockeboda 82020 Stockeboda 5

Den afrikanska svinpesten finns nu i flera länder i Europa däribland Tyskland. Om du planerar att jaga eller gå prov med din hund utomlands är det därför mycket viktigt att du vidtar nödvändiga åtgärder för att undvika en vidare spridning.

Informationen nedan är ett utdrag från information från Svenska Jägareförbundet. Texten finns att läsa i sin helhet på Jägareförbundets hemsida.

Afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest är en virussjukdom som ännu inte finns i Sverige, men den är under spridning i Europa. Sjukdomen är ett hot mot vildsvinsstammen, jakten och tamgris-besättningar. Det är därför viktigt att arbeta förebyggande så den inte når Sverige.

Afrikansk svinpest är en virussjukdom som smittar vildsvin och tamgris. Mer än 90 % av de infekterade djuren dör, oftast inom 5-10 dagar. Vanliga symptom är hög feber, nedsatt aptit, diarré, andningsbesvär, ostadig gång och rödlila missfärgningar på huden. En del djur dör så snabbt att de inte hinner utveckla några symptom.

Afrikansk svinpest sprids genom direktkontakt mellan djur, men också via kontaminerad miljö och köttprodukter. Hos ett infekterat djur finns viruset i blod och vävnader, och det utsöndras i spillning, urin och saliv. I miljön utanför djuret överlever viruset relativt kort tid, men det kan överleva flera år i kylt, rökt, saltat, torkat och fryst kött. Viruset kan också överleva länge i kadaver efter djur som dött av sjukdomen.

Ta inte smittan till Sverige – att tänka på vid jaktresor utomlands

  • Viruset kan överleva flera år i en proteinrik miljö, t ex i blod och kött, och det kan överleva minst några dagar eller veckor i annan miljö. Det gör att viruset kan finnas på kläder, skor och annan utrustning. Om det finns blodstänk på föremålen, eller exempelvis i den jord man trampat in i skorna, kan viruset överleva längre tid. Jägare som jagat i områden med svinpest bör därför vara extra försiktiga så de inte riskerar att föra med sig viruset tillbaka till Sverige.
  • Inför hemresan är det viktigt att man noga rengör föremål som kan sprida viruset, till exempel bildäck, skor, kläder och annan utrustning. Det är viktigt att få bort blodstänk. Kläder ska helst tvättas i maskin. När det gäller kläder och utrustning som tål värme kan man istället lägga dem i en bastu, i minst 60 grader i 30 minuter.
  • Om en jakthund varit med på resan bör man tvätta pälsen på den innan hemresan.
  • Under 48 timmar efter hemkomsten ska man inte besöka grisbesättningar, hantera vildsvinsfoder eller besöka en utfodringsplats för vildsvin.
  • Man ska inte ta med sig obehandlade troféer, eftersom de kan sprida smitta.
  • Man ska inte ta med sig köttprodukter till Sverige från länder med svinpest. Detta på grund av risken för smittspridning. Det är förbjudet att ta med kött eller köttprodukter från vissa zoner inom de länder där smittan finns.