Tysk Jaktterrier
TJTK 40 år - 1980-2020

Under våren 2020 beslutade TJTK:s styrelse om dispens för utställningsmeriten för avelsrekommendation. Detta på grund av att många officiella utställningar ställdes in med anledning av covid-19-pandemin.

29 september 2021 upphävdes alla restriktioner som begränsade möjligheterna till utställningar m.m. inom SKK-organsationen. För hundar som har fått avelsrekommendation med dispens för utställningsmerit innebär det att:

  • Hunden måste senast 28 september 2022 skaffa den nödvändiga utställningsmeriten.
  • Om hunden inte skaffar sig utställningsmeriten inom den tiden upphör avelsrekommendationen och berörd uppfödare tas bort från listan över godkända uppfödare.