Tysk Jaktterrier
TJTK 40 år - 1980-2020

Vid det senaste årsmötet i mars 2020 beslutades att bryta ut grytanlagsprovet (GA-provet) ur anlagsprov skog och fält. Två anledningar föranledde detta, dels har vi så få provgryt i Sverige idag att vi inte kan erbjuda alla medlemmar provmöjligheter inom rimligt avstånd, dels har SKK beslutat att hundar kan starta direkt på grytjaktprov utan att först göra ett godkänt GA-prov. Detta innebär att en del dugliga grythundar aldrig startar på GA-prov.

De nya reglerna för anlagsprov skog och fält hittar ni här. De innehåller samma drevdelar som tidigare samt skott och vatten. Man kan fortfarande gå ett GA-prov med sin hund och resultaten kommer att registreras i Dogbase, men provet hänger inte längre ihop med anlagsprov skog och fält.

Viktigt! Du som gör att GA-prov arrangerat av annan klubb än TJTK får själv skicka in provresultat till provsekreteraren för att få det registrerat i Dogbase.

Som en följd av ovanstående beslutades även vid årsmötet 2020 att ett tillägg till kriterier för avelsgodkännande skulle vara att ”Hund skall ha minst en grytmerit för att rekommenderas för avel, som grytmerit räknas godkänt GA-prov, 1:a eller 2:a pris på grytjaktprov eller motsvarande merit från annat land”.

En snabb fråga...

Hur jagar du med din/dina tyska jaktterrier?