Tysk Jaktterrier
TJTK 40 år - 1980-2020

På grund av det nuvarande läget har styrelsen beslutat att inte kalla till årsmöte i mars. Men eftersom årsmötet och avelsmötet är viktiga tillfällen för diskussioner och samtal med medlemmarna har vi för avsikt, om situationen tillåter det, att bjuda in till ett möte senare under första halvåret 2021. Om det ändå inte går att genomföra på ett tryggt sätt kommer vi att utnyttja SKK:s generella dispens och skjuta upp årsmötet till 2022.

Om du har några frågor angående detta kan du självklart kontakta styrelsen. Alla kontaktuppgifter finns under Klubben > Styrelsen.