Tysk Jaktterrier
TJTK 40 år - 1980-2020

TJTK:s anlagsprov består av tre provdelar: grytanlagsprov, skott och vatten samt en drevdel (fält eller skog). När din hund har slutfört samtliga tre provdelar kan du få en slutbedömning för ett komplett anlagsprov. Du kan själv enkelt koppla samman provdelarna när du anmäler din hund i Hundmerit, så ser både domare och provsamordnare att anlagsprovet är komplett!

All information om hur du anmäler din hund till prov hittar du på sidan "Anmäla till prov".