Tysk Jaktterrier
TJTK 40 år - 1980-2020

Med anledning av rådande pandemi är samtliga officiella utställningar inställda nu under våren och sommaren. Hundar som meriterat sig jaktligt under den gångna provsäsongen men behöver sin utställningsmerit för att bli avelsgodkända kan ej fullfölja sin meritering i dagsläget. TJTK:s styrelse har därför beslutat om dispens för utställningsmeriten för avelsrekommendation. Följande gäller:

  • Hund måste ha samtliga andra meriter som krävs för avelsgodkännande.
  • När SKK-organisationens utställningsverksamhet återupptas har hunden ett år på sig att skaffa den nödvändiga utställningsmeriten.
  • Om hunden inte skaffar sig utställningsmeriten under det året upphör avelsrekommendationen och berörd uppfödare tas bort från listan över godkända uppfödare.

Tack till sponsorerna för internationella provet