Tysk Jaktterrier
TJTK 40 år - 1980-2020

Styrelsen i TJTK beslutade 6 april att ställa in det internationella provet som var planerat till augusti. Vi för just nu diskussioner med det internationella förbundet för tysk jaktterrier för att istället kunna anordna provet i augusti 2021.

Klubbens jubileumsfirande och årets rasspecial kommer preliminärt att hållas i september. Mer information om det kommer!