Tysk Jaktterrier
TJTK 40 år - 1980-2020

Just nu händer det mycket inom klubben, framförallt gällande avel och provverksamheten för tysk jaktterrier. Under Presidentens rader har Johan Sonesson sammanfattat det som är på gång: den statliga utredningen som just nu pågår där bl.a. prov och träning i provgryt med levande grävling ska undersökas och planeringen inför det internationella provet för tysk jaktterrier 21–23 augusti som klubben ska vara värd för och firandet av TJTK:s 40-årsjubilem.

Vi hoppas att många tar chansen att delta vid avelsmötet och årsmötet 14–15 mars för att påverka och bidra med åsikter och erfarenheter i diskussionerna runt de här frågorna.