Tysk Jaktterrier
TJTK 40 år - 1980-2020

2020 års årsmöte kommer att hållas söndagen 15 mars vid Mamima Jakts anläggning i Boda (mamimajakt.se).

Under lördagen 14 mars kommer det finnas möjlighet till både prov och träning i vildsvinshägnen. På eftermiddagen kommer vi också att ha ett sedvanligt avelsmöte för att diskutera aktuella frågor.

Viktiga datum inför årsmötet:

Motioner måste vara styrelsen tillhanda senast 23 februari - Tänk på att motioner måste lämnas in skriftligen via post eller e-post till sekreteraren och vara undertecknade.

Ansökningar gällande vandringspriser måste vara klubbens sekreterare tillhanda senast 1 mars - Samtliga vandringspriser är sökpriser! Alla statuter hittar du under menyn Vandringspriser.
Och du som fick pris förra året: Tänk på att det är förra årets pristagare som ansvarar för att se till att vandringspriserna finns tillgängliga på klubbmötet.

Mer information om årsmöteshelgen kommer inom kort!