Tysk Jaktterrier
TJTK 40 år - 1980-2020

2020 års årsmöte kommer att hållas söndagen 15 mars vid Mamima Jakts anläggning i Boda (mamimajakt.se).

Under lördagen 14 mars kommer det finnas möjlighet till både prov och träning i vildsvinshägnen. På eftermiddagen kommer vi också att ha ett sedvanligt avelsmöte för att diskutera aktuella frågor.

Viktiga datum inför årsmötet:

Motioner måste vara styrelsen tillhanda senast 23 februari - Tänk på att motioner måste lämnas in skriftligen via post eller e-post till sekreteraren och vara undertecknade.

Ansökningar gällande vandringspriser måste vara klubbens sekreterare tillhanda senast 1 mars - Samtliga vandringspriser är sökpriser! Alla statuter hittar du under menyn Vandringspriser.
Och du som fick pris förra året: Tänk på att det är förra årets pristagare som ansvarar för att se till att vandringspriserna finns tillgängliga på klubbmötet.

Mer information om årsmöteshelgen kommer inom kort!

En snabb fråga...

Hur jagar du med din/dina tyska jaktterrier?