Tysk Jaktterrier
TJTK 40 år - 1980-2020

19 januari finns ytterligare en chans till skogsprov för ett begränsat antal hundar. Proven anordnas i Sösdala och Våxtorp av Södra LK.

Anmälan som vanligt via formuläret på hemsidan. Sista anmälningsdag är 11 januari.

 

En snabb fråga...

Hur jagar du med din/dina tyska jaktterrier?