Tysk Jaktterrier
TJTK 40 år - 1980-2020

Enligt beslut från SKK kan fr.o.m. 1 oktober 2019 en hund delta på grytjaktprov utan att först ha gjort ett grytanlagsprov.

Att kravet på att en hund måste ha erhållit kvalitet 1 på grytanlagsprov för att delta på ett grytjaktprov tas bort, innebär inte att möjligheten att gå grytanlagsprov försvinner. Tysk Jaktterrier Klubbs anlagsprov är tills vidare oförändrat och så även klubbens avelskriterier.

SKK:s uppdaterade "Regler för grythundsarbete" finns att läsa i sin helhet på SKK:s hemsida.

En bakgrund till beslutet finns i dokumentet "Så klarar vi injagning och testning av grythundar utan grytanlagsprov på hägnad grävling" som har tagits fram av SKK:s jakthundskommitté.

En snabb fråga...

Hur jagar du med din/dina tyska jaktterrier?