Tysk Jaktterrier
TJTK 40 år - 1980-2020

Inlägg från 18 april kompletterat 21 juni med den uppdaterade versionen av styrelsens proposition ang. avelskriterier 2 samt foton.


Då var det dags att avsluta verksamhetsåret 2017 och planera för kommande år för Tysk Jaktterrier Klubb.

I år provades ett nytt upplägg på årsmötet. Ny plats för mötet var Mamima Jakt söder om Norrköping. Det anordnades vildsvinsträning samt vildsvinsprov, domarna var kallade till en domarkonferens, det hölls ett avelsmöte samt sedvanliga årsmötesförhandlingar med avslutande prisutdelning till duktiga tyska jaktterrier och uppfödare.

Fredag kväll var det ankomst för de långväga deltagarna med en ankomstmiddag.

Lördag började med genomgång av förmiddagens aktiviteter i form av av träning och prov i vildsvinshägnen. Det var 3 hundar anmälda till 2018 års första vildsvinsprov i hägn, 10 hundar hade anmält sig till hägnträning. I varje träningshägn följde det med domare som dels gav ett muntligt omdöme om hunden samt var behjälpliga vid träningen med tips och råd. När förmiddagen i hägnen var avklarad serverades en enklare lunch från grillen.

20180324 1 20180324 2 20180324 3

 

På eftermiddagen var det domarkonferens där det ändrade skogsprovet och information om  vildsvinsprovet avhandlades. Deltagarna gick igenom vikten av väl utförd tandräkning och mätning av hundarna vid anlagsprov. Det informerades om att klubben har som mål att starta en digitalisering av prov- och resultathanteringen för att få en säkrare och snabbare provhantering.

Klockan 16:00 var det dags för avelsmötet som är öppet för alla. Avelsmötet är ett friare möte i sin form än själva årsmötet, här tar vi upp inte bara avelsfrågor.

Ordföranden redogjorde för vad som avhandlades på Internationella Federationens möte och informerade om myopati, en muskelsjukdom som Tyskland har börjat att gen-testa för (separat information om myopati kommer) samt rekommendationer vid avel med helbruna individer. Att tänka på vid avel med hel bruna hundar är att ej para helbrun individ med helbrun individ eller individ som lämnat helbruna valpar, då brun ej är en önskvärd färg då vi önskar behålla ursprungsfärgen som är svart med bruna tecken.

Dessutom gick vi igenom motioner och propositioner, bland annat styrelsens propositioner om hur epilepsifall ska hanteras i aveln samt angående import av avelsspärrade hundar och svenska hundar som tilldelas avelsspärr inom internationella förbundet, att de ej uppfyller Tysk Jaktterrier Klubbs avelskriterier. Enkla anlagsbärare för ögonsjukdomen primär linsluxation som importeras efter 20180401 uppfyller enligt propositionen inte heller Tysk Jaktterrier Klubbs avelskriterier. Styrelsens båda propositioner bifölls senare på årsmötet.

På kvällen blev det middag och mingel i Mamima Jakts trevliga lokaler.

20180324 4

Söndag förmiddag var det dags för årsmöte. Mötet leddes av Peter Andersson från Borlänge som svingade ordförandeklubban på ett förtjänstfullt sätt. Det blev en förändring i styrelsen, Christoffer Jannesson slutar som suppleant och vice avelsråd. Vi tackar Christoffer för all tid och engagemang, och han har lagt en hel del av den varan på klubben genom åren. Ersätter Christoffer gör Christian Berggren som vi hälsar välkommen till styrelsen. Terese Klintström slutar i valberedningen och ersätts där av Christoffer Jannesson.

När personvalen var gjorda var det tid för motioner och propositioner. Det är alltid lika roligt och bra att höra engagerade motionärer utveckla sina tankar om hur vi ska göra vår ras bättre. Årsmötet hade fått in 7 genomarbetade motioner och styrelsen hade lämnat in 2 propositioner. Efter omröstning blev resultatet följande:

Motion 1 ang. avelskriterier - bifalles
            2 ang. avelsutvärdering - avslag
            3 ang. offentliggörande av motioner - bifalles
            4 ang. provprotokoll - avslag
            5 ang. provredovisning - bifalles
            6 ang. provverksamheten - avslag
            7 ang. IVDJT -  avslag i sin helhet men protokoll kommer att publiceras på hemsidan

Styrelsen hade 2 propositioner
Proposition 1 ang. tillägg till avelskriterier -  bifalles
                  2 ang. tillägg till avelskriterier 2 - bifalles

Vill ni läsa mer om innehållet i motioner och propositioner, se tidigare inlägg på hemsidan: Motioner och propositioner till årsmötet 25 mars.


Styrelsens proposition ang. tillägg till avelskriterier 2 ändrades på plats efter diskussioner under avelsmötet på lördagen. Den uppdaterade versionen som presenterades för årsmötet kan du läsa här.


Efter avslutat årsmöte var det prisutdelning till duktiga hundar/hundägare och uppfödare.

20180325 1 20180325 2 20180325 3

 

Styrelsen tar gärna emot tankar och idéer om hur en helg som denna har varit eller kan utformas i framtiden, både från de som var där och de som ej hade möjlighet vara på plats.

Avslutningsvis tackar vi Mamima Jakt och deras trevliga personal med Michael Schepler i spetsen som hjälpt oss under denna helg.