IV-DJT 26–29 augusti 2021 i Ulmet

I augusti 2021 anordnade den internationella federationen IV-DJT för 26:e gången det internationella provet ”Arbeit nach dem Schuss” och bjöd samtidigt in till möten med medlemsländernas prov- och avelsansvariga samt andra representanter. Från TJTK deltog vice ordförande Joakim Dalsgaard, sekreterare Catarina Kjellberg-Knutsson och kassör Maria Michelfelder (som tolk). Det här är Catarinas rapport från resan.

Jag började min resa mot Ulmet redan på tisdag kväll med mellanlandning i Askarbäck hos Maria Michelfelder. På onsdagen tog vi en förmiddagspromenad i skogen och jag fick plocka min egen lunch i form av gula kantareller som Maria gjorde en jättegod omelett på. På eftermiddagen gick vi en ny vända i skogen hittade en otrolig mängd Karl Johan-svamp. Kvällens aktivitet utgjordes av svamprensning.

— 26 augusti —

Torsdag morgon startade 04,45 med att åka till Arlanda där vi käkade frukost. Flygresan gick helt perfekt och vi anlände till Frankfurt som vi skulle. Efter en fika där var vi redo att stiga på tåget till Standernheim. Det var väldigt fint att se en del av Tyskland vi järnvägen. Då vi ankom bytte vi färdsätt till buss för att komma till Lauterecken. Vilken bussresa! TUR att den bara var 20 min lång annars hade jag kräkts som en gris. Körkort hade inte varit fel för den busschauffören att skaffa …

Då vi anlände till Lauterecken fick vi kontakt med Jocke som inte var långt bort efter sin bilresa ner. Vi käkade lite innan vi hoppade in i Joakim Dalgaards bil för vidare färd mot Ulmet. TACK Jocke för en LUGN färd!

Möte för styrelsen och avels- och provansvariga

Torsdagskvällen ägnades för min del till revision av förbundets räkenskaper då jag är revisor på IV-DJT. Det fanns ingenting att anmärka på. Redovisningen har skett i god ordning. Därefter vidtog styrelse-, avels- och provmöten där allting informerades och förbereddes inför årsmötet. Vi hade en stående tyst minut för IV-DJT:s före detta President Jenny Schröder, Frankrikes president Alvaro Marson och för Heinz Schober, fd provansvarig på IV-DJT, som avlidit under 2021.

Detta blev också ett valberedningsmöte där jag avsade mig omval till revisor, till mötets förvåning, på anmodan av svenska styrelsebeslutet i augusti där ingen från Sverige får ta på sig en förtroendepost i IV-DJT utan att först samråda med styrelsen. Vilket är ganska svårt då fråga om val till en förtroendeplats kommer där och då och endast till representanter som IV-DJT känner igen. När mötet sedan frågade Jocke om han fortsätter komma och han heller inte kunde svara på det blev mötet väldigt förvirrat och påkallade för Bernhard Haus att efteråt påtala för oss att det ankommer på varje medlemsland att vara med och besätta federationens styrelseposter. På federationens förtroendeposter är det en blandning av medlemsländers representanter och personerna själva för att få kontinuitet. I Sverige är detta kanske inte så förekommande men något som vi absolut bör beakta och respektera framöver. Federationen vill ha en kontinuitet och känna sina deltagare. ”Deras” styrelseposter grundar sig på ett val för att man har ett förtroende från dem och man innehar posten tills man avsäger sig den och byts inte ut hit och dit beroende på respektive medlemslands styrelseval år för år. Det bör vi absolut respektera. Annars förlorar vi vår ställning i federationen och bland övriga medlemsländer.

— 27 augusti —

Årsmöte

Fredagens årsmöte öppnade Bernhard med en tyst minut för de tre avlidna under 2021 och fortsatte enligt dagordningen. Österrike förtydligade att de inte alls avlar på 2 bruna föräldradjur. Frankrike har haft många problem med hundar komna från bruna hundar men fått hjälp från Federationen att komma till rätta med det i aveln. Under pandemin har avelsutbytet mellan länderna av förklarliga skäl minskat. Schweiz har haft stora problem under pandemin då de har alla sina prov förlagda i Tyskland och inte fått åka över gränsen.

En proposition hade lagts fram och det förorsakade lite diskussion då styrelsen endast vill ha ett vilt på släpspåren vid det internationella provet. Efter omröstning med resultatet 18-3 för förändringen beslutades att förändringen börjar gälla 1 januari 2022.

En sänkning av lägsta ålder på hundarna för att få starta på provet, från 15 till 12 månader, sker också fr.o.m. 1 januari 2022. Detta då inga resultat från andra prov eller utställningar krävs för att få starta på provet. Detta var redan uppe till diskussion 2018.

Det blev också en stadgeändring angående Federationens kvarvarande medel vid en eventuell nedläggning. Röstningen gav ett entydigt svar om att kassan skall tillfalla tyska DJT-Club och denna stadgeändring gäller också från 1 januari 2022.

Vid mötet beslutades också om att genomföra kommande internationella prov och federationsmöten 2022 i Ukraina, ev. 2023 i Sverige, 2024 i Österrike och 2025 i Schweiz. OM inte världsläget och pandemier sätter käppar i hjulen …

Efter årsmötet vidtog lunch och praktiska förberedelser inför provet för domarna i form av spårläggning. Då Sveriges domarrepresentant fått förhinder fick Maria, Jocke och jag hoppa och leka bäst vi kunde. Vi drog i väg och kollade in omgivningen.

— 28 augusti —

Internationella provet

Trots att provet utlystes med kort varsel kom 33 hundar till start. 14 hundar gick till 1:a pris, tre till 2:a pris, sex till 3:e pris och 10 hundar blev inte godkända. Dagen avslutades med en trevlig kväll med middag och prisutdelning. Olga Bohurska från Ukraina vann provet med hunden Hubert vom Stülpner Karl som tog hem full poäng i alla moment.

Flera personer uppmärksammades under kvällen, bl.a. den vinnande hundföraren Olga Bohurska men även provets äldste deltagare, Gerhard Blum, som med sina 89 år är ett tydligt bevis på hur frisk och stark man håller sig som ägare och förare av tysk jaktterrier.

— 29 augusti —

Utställning

Söndagen ägnades åt att titta på utställningen, som dock skedde på behörigt avstånd från publik, och senare hemresa där vi började med att åka en lugn bilfärd med Jocke mellan Ulmet och Frankfurt. Där skildes vi åt då Jocke hade andra ärenden att utföra och Maria och jag skulle flyga hem. Efter att ha släppt av Maria hemma hos sig fortsatte jag som vanligt på villovägar hem över och landade runt midnatt till Rättvik.

Tack Maria och Jocke för riktigt trevliga dagar.

Catarina Kjellberg Knutsson

Om federationen IV-DJT:

IV-DJT (Internationaler Verband für Deutsche Jagdterrier) har f.n. 14 medlemsländer och totalt ca 6 300 medlemmar (år 2020) varav mer än hälften (ca 3 500) tillhör den tyska klubben. Sverige är fjärde största land i fråga om antal medlemmar efter Tyskland, Österrike och Frankrike. Federationens styrelse består efter valet vid mötet 2021 av följande ledamöter och suppleanter: president Bernhard Haus (Tyskland), vice president Walter Schanda (Österrike), avelsansvarig Josef Andritzky (Tyskland), provansvarig Andreas Bieri (Schweiz), suppleant för avelsansvarig Christian Grill (Österrike), suppleant för provansvarig Johan Sonesson (Sverige), ordinarie revisorer Roger Bisig (Schweiz) och Pit Endringer (Luxemburg), revisorssuppleanter Manfred Kühne (Tyskland) och Peter Baum (Tyskland).