Tysk Jaktterrier
TJTK 40 år - 1980-2020

22-23 mars fylldes Domsands Båtsällskaps klubbhus utanför Bankeryd av medlemmar från Tysk Jaktterrier Klubb.

2014 Arsmote1    2014 Arsmote2

På lördagens avelsmöte diskuterades förutom avelsstatistik från 2013 även epilepsi hos tysk jaktterrier och Johan Sonesson gav en utförlig genomgång av statistik och genetik gällande epilepsi hos hundar. Dessutom diskuterades styrelsens förslag till provregler för vildsvinsprov i hägn och den pågående revideringen av RAS (rasspecifika avelsstrategier) för tysk jaktterrier. På söndagen hölls årsmöte med stadgeenliga årsmötesförhandlingar. Protokoll från båda dagarna kommer i kommande nummer av Jaktterriern.

Tack till alla medlemmar som var med för trevliga dagar med konstruktiva diskussioner!

2014 Arsmote3
Styrelsen i TJTK 2014/15