Tysk Jaktterrier
TJTK 40 år - 1980-2020

På grund av försenade inrapporteringar av provresultat ifrån Södra LA och Grythundsklubben kommer vi tyvärr inte att kunna hålla sedvanlig prisutdelning vid årsmötet. Prisutdelningen kommer istället att hållas i samband med sommarträffen i juli.
Om ni har frågor kring utförda prov och registrering av dessa, vänligen kontakta er respektive provsamordnare.

Fredrik Hagman, Provansvarig