Tysk Jaktterrier
TJTK 40 år - 1980-2020

PLL-test på Svenljunga Smådjursklinik i Sexdrega. FULLBOKAT!

Torsdag den 13 mars med start kl 17:00.

Anmälan till Tobias Ivarsson 0705-447703

Har ni övriga frågor angående PLL-test, vänd er då till Daniel Fritjofsson 0736551803 eller avelsrådet.

Läs mer om PLL-test.