Provanmälan måste skickas in senast två veckor före provdatum.
För att anmälan ska vara giltig måste även anmälningsavgiften vara betald inom samma tid.

Läs mer i information om provanmälan och anmäl dig via formuläret för provanmälan.

För frågor om proven, kontakta provsamordnaren i respektive lokalkommitté.

 

ProvdatumProvformPlatsArrangörNotis
16 mars Vildsvinsprov i hägn Boda Östra Anmälan t.o.m. 15 mars
28 april Vildsvinsprov i hägn Agusa Södra Anmälan senast 14 april
30 juni Grytanlagsprov Marieholm Södra  Anmälan senast 16 juni
14 juli Skott & vatten Tolånga Södra Anmälan senast 30 juni
31 augusti Grytanlagsprov Resåkra Södra Anmälan senast 17 augusti
7 september Anlagsprov drevdel fält Skåne Södra Anmälan senast 24 augusti
8 september Anlagsprov drevdel fält Skåne Södra Anmälan senast 25 augusti
27 september Anlagsprov drevdel fält Skåne Södra Anmälan senast 3 september
27 september Grytanlagsprov Marieholm Södra  Anmälan senast 13 september
28 september Anlagsprov drevdel fält   Södra Anmälan senast 14 september
29 september Vildsvinsprov i hägn Agusa Södra Anmälan senast 15 september
29 september Fullbruksprov   Södra Anmälan senast 15 september
29 september Grytjaktprov   Södra Anmälan senast 15 september
6 oktober Anlagsprov drevdel fält   Södra  Funktionärer från tidigare prov har företräde. 
27 oktober Anlagsprov drevdel skog   Södra  Anmälan senast 13 oktober 
24 november Anlagsprov drevdel skog   Södra  Anmälan senast 10 november 
29 december Anlagsprov drevdel skog   Södra  Anmälan senast 15 december
       
       
     
 
       
       
   
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

 

TJTK logga farg transparent bakgrund 250