Vilka hundar får starta?

Rätt att deltaga har hund som:

  • Tillhör medlem i TJTK eller motsvarande nordisk kennelorganisation (gäller anlagsprov)
  • Tillhör medlem i TJTK, SGK, STK, SvTek, ansluten rasklubb eller motsvarande nordisk kennelorganisation (gäller GA-prov)
  • Tillhör medlem i ras- eller specialklubb ansluten till SKK eller motsvarande nordisk kennelorganisation (gäller viltspårprov)
  • Är registrerad i SKK eller annan av SKK godkänd nordisk kennelorganisation
  • Är frisk och i god kondition, icke folkilsken, har normal testikelstatus (hane)
  • Är ID-märkt
  • Är anmäld enligt TJTKs bestämmelser

För start på anlagsprov gäller dessutom:

  • Inte bedömts som skotträdd vid två tidigare prov
  • Inte erhållit omdömet utmärkt vid två tidigare anlagsprov

Tik får inte deltaga i jaktprov senare än 30 dagar före beräknad valpning och inte tidigare än 75 dagar efter valpning.
För start på grytdel eller GA-prov måste hunden vara minst ett år gammal.

Hundägaren svarar för att anmäld hund är berättigad att deltaga.

Så anmäler du hunden till provet

Anmälan görs i menyn "Anmäla till prov".

Felaktigt ifylld anmälan accepteras ej!

Anmälan samt anmälningsavgift måste ha inkommit till klubben senast två veckor före provdatum.

Anmälningsavgiften betalas in på Tysk Jaktterrier Klubbs Plusgiro 197174-6. Uppge hundens regnr och namn, provform och provplats på inbetalningen!

Till provet är det viktigt att du tar med dig stamtavla, vaccinationsintyg, kvitto på inbetald provavgift och medlemskort.

Om anlagsprovets grytdel har gjorts i annan klubbs regi, måste provprotokollet från det provet tas med till provtillfället för drevdelen.

 Anmälningsavgifter

Grytanlagsprov 350 kr
Grytkaraktärsprov 350 kr
Grytapportering 150 kr
TJT Anlagsprov drevdel fält/skog 400 kr (ny avgift fr.o.m. april 2019)                
Skott & vatten 100 kr (separat provdel fr.o.m. april 2019)
Viltspårsprov 150 kr + domarkostnad
Grytjaktprov 250 kr
Vildsvinsprov (jaktprov) 150 kr + domarkostnad. Hundägare ordnar själv mark.
Anlagsprov på vildsvin i hägn                700 kr
(kan hunden inte kopplas inom 30 min. från släpp betalas 500 kr extra per påbörjade 30 min. till hägnägaren)
Fullbruksprov 200 kr

Observera att om din hund är chipmärkt, ansvarar du som hundägare för att chipläsare finns. På fasta prov tillhandahåller dock klubben läsare.

Vid start på fältprov, tänk på att:
Provet sker där det ofta finns bebyggelse och vägar vilket kan medföra risker för hund under, eller på väg tillbaka från drev.
Det är ofta lantdjur i denna miljö som hunden ej skall bry sig om.
Du som hundägare är ansvarig för allt som hunden företar sig.
Hunden bör ha en viss lydnad för att enkelt kunna kopplas efter drev.

Generella tider för prov

Anlagsprov, grytdel  1 maj- 31 okt 
Anlagsprov, fältdel 1 sept - 31 dec
Anlagsprov, skogsdel 1 okt - 31 jan
Grytanlagsprov 1 maj - 31 okt
Grytjaktprov Under allmän jakttid på räv resp. grävling
Vildsvinsprov (jaktprov) 1 okt - 31 jan
Anlagsprov på vildsvin i hägn   Hela året
Fullbruksprov 21 aug - 31 okt
Viltspårprov Året om på barmark

 

TJTK logga farg transparent bakgrund 250