Tysk Jaktterrier Klubb

Viltspårprov - anlag & öppen

Dessa prov arrangeras av en mängd olika hundklubbar och för alla raser. Man börjar med ett prov i anlagsklass och med godkänt från detta prov kan man starta i öppen klass. Efter tre första pris i öppen klass är hunden Svensk Viltspårchampion (SE VCH).

Läs mer om hur det går till och se regler på SKKs hemsida: Viltspårprov

Championat

Svenskt viltspårprovschampionat: SE VCh

Tre 1:a pris i öppen klass, utdelade av minst två domare samt godkänd skottprövning. Intyg om godkänd testikelstatus. En av de i championatet ingående meriterna ska alltid ha erörvrats efter det att championattiteln införts för rasen.

Nordiskt viltspårprovschampionat: Nord VCh

Godkänt viltspårprovschampionat i tre av de nordiska länderna.