Tysk Jaktterrier Klubb

Fullbruksprov

Det svenska fullbruksprovet för TJT är från 2017 godkänt av SKK som officiellt prov och öppet även för andra terrierraser. Provet är identiskt med det internationella provet ”Arbete efter skottet”. För att starta måste hunden först ha gjort ett godkänt anlagsprov skog eller fält. Provet innehåller många moment som ett blodspår som legat över natten, apportering både av släpspårad kanin, fågel i vatten och räv ur gryt. Dessutom ingår lydnadsmoment som t ex platsliggning med skott.

Provregler: Jaktprovsregler för Tysk Jaktterrier 2023-07-01 tom 2026-12-31