Tysk Jaktterrier Klubb

Anlagsprov fält & skog

Så går det till

Provet genomförs i två separata delar, skott/vattendel och drevdel som vägs samman till ett slutomdöme. Drevdelen kan genomföras som drevdel fält eller drevdel skog. Beroende på vilken typ av drevdel som genomförs tilldelas hunden omdöme i anlagsprov fält eller anlagsprov skog. Skott/vattendelen är densamma vid båda provformerna.

Provet kan genomföras som endagsprov med både Skott/vattendel- och drevdel under samma dag, eller som tvådagarsprov där skott/vattendel- och drevdel genomförs olika dagar. Tvådagarsprov kan påbörjas med drevdel eller skott/vattendel.

Hunden får under provet vara försedd med pejl. Pejlmottagaren förvaras hos domaren tills pågående provdel är slutförd.

 

Skott/vattendel
Får genomföras under tiden 1/5 – 31/10. Hund får endast starta två gånger på dessa moment. Hund som startat endast en gång får tillgodoräkna sig resultaten till flera drevdelar. Hund som startat två gånger får tillgodoräknar sig det bästa resultatet av de två starterna.

  • Moment 1: Vatten, avser att bedöma hundens vattenpassion. Hundens vilja att gå i vatten och simma fritt provas på simdjupt vatten. Hund som ej går i spontant eller på kommando får lockas i med sten, flytande föremål eller apportvilt.
  • Moment 2: Skottfasthet, Hundförare ställer sig i en halvcirkel med hundarna kopplade vid sin sida. Framför dem, väl synligt på ca 20 m avstånd avlossar en skytt två skott på order från domaren.

 

Drevdel fält
Anlagsprovets drevdel fält får genomföras under tiden 1/9-28/2, men ej på snötäckt mark.

  • Moment 3-6: näsa, spårsäkerhet, spårvilja och skall på löpa bedöms på fälthare som stötts upp på fältmark.

När haren gått upp släpps hunden på löpan. Hunden får ej se haren utan ska arbeta endast på löpan. Föraren får hjälpa hunden till en god start med hjälplina som släpps när hunden kommit rätt på löpan. Om möjlighet finnes och behov föreligger ska hunden ges tillfälle till arbete på två eller fler harlöpor.

 

Drevdel Skog
Anlagsprovets drevdel skog får genomföras under tiden 1/10-31/1.

  • Moment 3-6: sök, skall, skalldrivning och spårsäkerhet bedöms i skogsmark på hårvilt som hunden tagit upp under fritt sök.

Målsättningen är att hunden självständigt söker ut och tar upp drevdjuret som den under relativt kort tid skall följa med energiskt och hörbart skall. Hunden ska vara lös och bedömas under två timmar och under denna tid prestera minst ett drev. Om hunden fullföljt två drev inklusive återgång så avbryts provet även om det är innan två timmars provtid. Om hunden vid provtidens slut arbetar på drev eller återgång kan domaren förlänga provtiden utöver två timmar för att kunna bedöma alla moment. Hunden ska vara försedd med pejlhalsband och domaren ska använda pejlen för bedömning.

 

Följsamhet

  • Moment 11: Följsamhet bedöms under hela provet.