Medlem

Bli medlem

Svenska Kennelklubben (SKK) handhar Tysk Jaktterrier Klubbs medlemshantering. SKK skickar ut inbetalningskort tillsammans med medlemskort till befintliga medlemmar.

För att ansöka om medlemskap, gå in på SKKs Medlemsguide.

Medlemskapet löper ett år från anmälningsdatum. Glöm inte att meddela SKK om du byter adress, telefonnummer eller mejladress!

Medlemsavgift

Medlemsavgiften till TJTK är:

  • 350 kr för ordinarie medlem
  • 50 kr för familjemedlem.

Ändra uppgifter

Om du vill göra en adressändring eller anmäla andra förändringar till SKK, kan du använda webbanmälan för medlemmar.

Det går också bra att ringa, mejla eller skriva brev till SKK:

  • Ring SKKs medlemsavdelning 08-795 33 44, vardagar mellan kl. 10.00–12.00 och 13.00–15.00.
  • Skicka mejl till medlem@skk.se
  • Skriv brev till: SKK, Medlemsavdelningen, 163 85 SPÅNGA

 

Obligatoriska uppgifter:
Namn, adress, telefonnummer, mejladress samt personnummer.
Glöm inte heller att ange att det gäller medlemskap i Tysk Jaktterrier Klubb samt vilken kategori (ordinarie eller familjemedlem).

Vid anmälan om familjemedlemskap ska ordinarie medlems namn, adress och/eller medlemsnummer uppges.

Gratis medlemskap till köpare av valpar från avelsgodkända kullar

Tysk Jaktterrier Klubb bjuder på ett års medlemskap för alla valpköpare som köper en valp efter parningar som uppfyller klubbens avelskriterier.
(Gäller inom sex månader från valpens födelsedatum och under förutsättning att valpköparen inte är medlem sedan tidigare)

Du som uppfödare skickar en lista med namn och kontaktuppgifter för dina valpköpare samt namn och registreringsnummer på avelsdjuren till kassören och ordföranden, för att få dina valpköpare registrerade som medlemmar.

Du som valpköpare, påminn din uppfödare om att anmäla dig eller kontakta kassören.