Sök

Tysk Jaktterrier Klubb

Parningar & valpar

Aktuella kullar

Födda 1/2: 4 hanar och 5 tikar

Uppfödare:
Jan Nilsson – Hivlingens , 073 7013891

HanhundTik
SE 11009/2020 Viltskräckens CQ BrynolfSE10043/2021Nellie Line Diana AF Ressu

Anlagsprov skog : 91 poäng 1a pris
Grytanlagsprov Kvalite 1.
Vildsvinsprov Tyskland: S/
Viltspårprov anlagsklass : 1a pris.
Utställning SKK : Excellent

Anlagsprov fält : 95 poäng 1a-pris.
Grytjaktprov sprängare: 1a-pris.
Vildsvinsprov Tyskland : S/
Utställning SKK : Excellent.
 

P-värde

LL

Mank-
höjd

Näsa

Skall
på löpa

Skärpa

Vatten-
arbete

Hanhund

0

NN

99

99

96

108

106

Tik

0

NN

101

102

101

109

117

Avelsvärde för valpkullen

0

NN

100

101

99

109

112

Valpar väntas

Glöm inte att kontakta  valpförmedlaren då valparna är födda!

Valpar väntas – v.12

Uppfödare:
Christian Elfvelin – Arla Gryning, 070-27 59 885

HanhundTik
SE45888/2023 Benno Vom TutkenwaldSE19110/2017 Jägarbackens Jessie
Naturleistung: NB/, S/
ZP I 72 P., 1. Pr.
ZP II 100 P., 1. Pr
Form- / Haarwert v/v
Fältanlagsprov: 170 Poäng, Utmärkt
Grytanlagsprov: Kvalitet 1
Utställning: Very good
Vildsvinsprov Tyskland: S
Anlagsprov Vildsvin i hägn: 40 Poäng,Mycket bra
 

P-värde

LL

Mank-
höjd

Näsa

Skall
på löpa

Skärpa

Vatten-
arbete

Hanhund

0

NN

104

124

114

114

97

Tik

0

NN

97

104

105

114

102

Avelsvärde för valpkullen

0

NN

101

114

110

114

100

 

Planerade parningar

Här visas planerade parningar mellan hundar som uppfyller TJTKs avelskriterier.

Planerad parning – våren 2024

Uppfödare:
Hampus Nilsson – Hanöbukten’s, 0705666671

HanhundTik
SE47314/2022 Hanöbukten’s SlegganSE60112/2021 Fjellströms Diva

Grytanlagsprov kvalitet 1
Anlagsprov fält 98p Utmärkt
Vildsvinsprov S/
Utställning: Very Good

Grytanlagsprov kvalitet 1
Anlagsprov skog 95p, Utmärkt
Vildsvinsprov: Utmärkt 42p
Utställning Excellent

 

P-värde

LL

Mank-
höjd

Näsa

Skall
på löpa

Skärpa

Vatten-
arbete

Hanhund

0

NN

102

126

109

122

106

Tik

0

NN

101

111

105

120

97

Avelsvärde för valpkullen

0

NN

102

119

107

121

102

Planerad parning – april

Uppfödare:
Emil Arvidsson – Terrae Motus, 0709747621

HanhundTik
SE 24189/2016 MarsSE20798/2022 Terrae Motus Aline

Anlagsprov Skog 172p 1:a pris
Anlagsprov Vildsvin i hägn 42p 1:a pris
Grytanlagsprov Kvalitet 1
Utställning Excelent

Anlagsprov Fält 89p 1:a pris
Anlagsprov Skog 96p 1:a pris
Anlagsprov Vildsvin i hägn 38p 2:a pris
Grytanlagsprov Kvalitet 1
Utställning Very Good
 

P-värde

LL

Mank-
höjd

Näsa

Skall
på löpa

Skärpa

Vatten-
arbete

Hanhund

0

NN

91

99

105

117

114

Tik

0

NN

92

90

100

110

107

Avelsvärde för valpkullen

0

NN

92

95

103

114

111

Planerad parning – våren 2024

Uppfödare:
Kristian Rasmussen, 07004485339

HanhundTik
SE 55575/2014 Häxjaktens RH UraxSE 48384/2021 Illvrålets Indy

Anlagsprov Fält 92P
Grytanlagsprov Kvalitet 1
Anlagsprov Vildsvin i hägn 38p
Utställning Good

Anlagsprov Fält 98p
Grytanlagsprov Kvalitet 1
Vildsvinsprov Frilevande Godkänt
Utställning Very good
 

P-värde

LL

Mank-
höjd

Näsa

Skall
på löpa

Skärpa

Vatten-
arbete

Hanhund

0

NN

98

96

100

105

100

Tik

0

NN

101

121

108

113

106

Avelsvärde för valpkullen

0

NN

100

109

104

109

103

Planerad parning – våren 2024

Uppfödare:
Karl-Oskar Haaranoja/ Ellinor Persson, 070-5332441/ 076-2337572

HanhundTik
SE43172/2016 Jägarbackens HectorSE40180/2022 Norchens Malva

Ga-prov Kvalitet 1
Anlagsprov Fält 162/1pris
Anlagsprov vildsvin 40p/1pris
S/ (Vildsvinsprov Tyskland)
Grytjaktsprov 2pris
Utställning Excellent

Ga-prov Kvalitet 1
Anlagsprov Fält 98p/1pris
Vildsvinsprov 2pris 38p
Utställning Very good
 

P-värde

LL

Mank-
höjd

Näsa

Skall
på löpa

Skärpa

Vatten-
arbete

Hanhund

0

NN

97

119

102

114

106

Tik

0

NN

100

116

106

114

108

Avelsvärde för valpkullen

0

NN

99

118

104

114

107

Planerad parning – januari-februari

Uppfödare:
Andreas Johansson – Slågauddens Kennel, 070-3173219

HanhundTik
 Jägarbackens Ivan SE13799/2017Viltskräckens FÅ Wira SE28231/2018

Utställning Very Good
Grytanlagsprov kvalitet 1
Anlagsprov Fält 154p Utmärkt
Vildsvin hägn 1:a pris Utmärkt 40p
Ägare Rasmus Persson
0723-764178

Utställning Very Good
Grytanlagsprov kvalitet 1
Anlagsprov Fält 154p Mycket bra
Vildsvin hägn 1:a pris Utmärkt 41p
 

P-värde

LL

Mank-
höjd

Näsa

Skall
på löpa

Skärpa

Vatten-
arbete

Hanhund

0

NN

97

107

102

118

111

Tik

0

NN

100

92

100

111

98

Avelsvärde för valpkullen

0

NN

99

100

101

115

105

Valprådgivning

Ta gärna kontakt med klubbens valprådgivare Joakim Dalsgaard via e-post (valpradgivare@tjtk.se) eller telefon 070-722 23 27.

Att söka en jaktkamrat

Att leta efter potentiella föräldradjur till din valp är ett tidskrävande sökande, men ofta lönar sig det i slutändan. Det finns inga garantier men sannolikheten till att hitta en duglig jaktkamrat ökar markant.

En grundförutsättning är att föräldrar djuren uppfyller TJTK:s avelskrav. Syftet med avelskraven är att genetiskt förvalta de rasspecifika arvsanlagen vilka i längden ger förutsättningar för rastypiska egenskaper och därigenom dugligare jakthundar.

Likväl som du kommer ställa krav på hunden kommer den ställa krav på dig i form av ett tydligt ledarskap och att hunden får så mycket jakt den kräver.

Tysk Jaktterrier Klubbs förväntningar på dig som valpköpare

Förväntningar och krav är ömsesidigt i ditt valpköp på många sätt. I vårt arbete att bibehålla de rasspecifika egenskaperna för tysk jaktterrier förväntar vi oss stöd även från dig som valpköpare.

Genom meritering i olika former bidrar du till utveckling och utvärdering av vår ras, vilket leder till en positiv utveckling av rasen. Allt för att framtidens valpköpare ska kunna hitta dugliga tysk jaktterrier med rätt egenskaper.

Även om din avsikt inte är att använda hunden i avel är meriteringen ändå viktig för oss.

Vilka krav bör du ställa på uppfödaren

En grundförutsättning är att föräldrarna uppfyller TJTK:s avelskriterier för att borga för rasens positiva utveckling och att din valp har förutsättningar för att besitta rastypiska egenskaper. Är du osäker på om dina eventuella föräldradjur uppfyller kraven vänd dig då till TJTK:s valpförmedlare.

En seriös uppfödare håller sig till de regler för hunduppfödning och överlåtelse av hund som Svenska Kennelklubben (SKK) har fastställt. I annat fall skall man som valpköpare omedelbart dra sig ur köpet. (Reglerna rekvireras hos SKK, tel. 08-795 30 00).

 Dessutom bör en seriös uppfödare:

  • ge dig möjlighet att besöka föräldradjuren för att du skall kunna bilda dig en egen uppfattning om dem.
  • ha en tydlig avelsfilosofi eller målsättning med sin avel, och kunna redogöra för hur han/hon främjar den.
  • använda sig av bra avelsmaterial som i sin förlängning ger potentiella avelshundar.
  • besitta god kännedom om rasen och sina djurs avelslinjer, avseende egenskaper, exteriör, meriter m.m.
  • ha ett uppfödaransvar som sträcker sig under hundens hela livslängd, uppfödaren är intresserad av din hunds utveckling för att utvärdera sin egen avel samt att stödja sina valpköpare med råd och tips för att forma din hund.

kande, men ofta lönar sig det i slutändan. Det finns inga garantier men sannolikheten till att hitta en duglig jaktkamrat ökar markant.

En grundförutsättning är att föräldrar djuren uppfyller TJTK:s avelskrav. Syftet med avelskraven är att genetiskt förvalta de rasspecifika arvsanlagen vilka i längden ger förutsättningar för rastypiska egenskaper och därigenom dugligare jakthundar.

Likväl som du kommer ställa krav på hunden kommer den ställa krav på dig i form av ett tydligt ledarskap och att hunden får så mycket jakt den kräver.

Valprådgivaren

Valprådgivarens stöd till dig som valpköpare

Valprådgivaren i TJTK är ett viktigt stöd för dig som söker valp. Dennes uppgift är att vara ett stöd för dig när du söker valp genom att beskriva rasen, vägleda dig i ditt sökande, samt svara och vidareutveckla dina frågor för att göra vägen till ett lyckat valpköp enklare.

Valprådgivarens generella råd till dig som söker valp

Innan du börjar söka efter lämplig valp fundera noga igenom vilka egenskaper du värdesätter i din jakthund, såsom skärpa, dådkraft, drevtider, metalitet, exteriör mm. När du väl vet vad du önskar, leta då föräldradjur med just dessa egenskaper och som passar till din jaktform och ditt sätt att bedriva jakt på. När du hittat intressanta föräldradjur via uppfödarlistan eller andra kontakter, titta då på SKK Hunddata där kan du läsa mer om meriter, kullsyskon och föräldradjur och deras avkommor. Nästa steg är att ta kontakt med de kennlar som uppfyller avelskriterierna och söka information om föräldradjuren, samt om möjligt även besöka dessa för att du själv ska bilda dig en uppfattning. Försök dock skaffa dig så ojävig information som möjligt, kanske till och med ringa till ägare av tidigare avkommor från föräldrarna eller fråga efter referenser.

Det kanske kan tyckas som ett stort arbete att leta valp, men hunden ska fungera hemma och i skogen i minst 10 år.

Angående förmedling av valpar från utländska uppfödare

Tysk Jaktterrier Klubb förmedlar endast valpkullar uppfödda enligt klubbens gällande avelskriterier samt omfattas av Svenska Kenneklubbens grundregler, dessutom ska uppfödningen skett inom i Sverige berörd kontrollmyndighets jurisdiktion.