Tysk Jaktterrier Klubb

Dogbase

Dogbase är en databas med tyska jaktterrier avelsvärden som påbörjade år 1986 av Deutscher Jagdterrier Club. Alla tyska jaktterrier från Tyskland, Österrike, Schweiz, Danmark och Sverige registreras i denna databas. Dogbase uppdateras en gång per kvartal.

Avelspoäng

Varje hund får avelspoäng för olika egenskaper såsom storlek, skall, vattenglädje och spårförmåga. Avelspoäng är ett poängsystem som beskriver förväntningarna i aveln. Poängen räknas ut från föräldrarnas egenskaper och alla dess släktingar. Nära släktingar ger ett större utslag än mer avlägsna släktingar. Poängen för en hund kan sedan förändras när hunden, eller dess släktingar, bedöms på anlags- och jaktprov. En positiv bedömning för exempelvis skall på löpa vid ett fältjaktprov kommer att höja poängen för denna egenskap. Eventuella avkommor från hunden kommer då också att få sina poänger ändrade i Dogbase.

Egenskaper som bedöms

För varje egenskap räknas det ut ett medelvärde för alla hundar som standardiserat sätts till 100. Om en hund har 112 poäng för mankhöjd så betyder det att hunden förväntas vara 12 procentenheter högre än genomsnittet, och ett poäng på 90 betyder att den förväntas vara 10 procentenheter lägre. Egenskaperna som poängsätts är mankhöjd (GRÖ), näsa (NAS), skall på löpa (SPU), skärpa (HÄR), och vattenpassion (WAS). Dessutom registreras om hunden bär på anlag för den genetiska ögonsjukdomen linsluxuation (LL).

Avel

Från Dogbase kan man också räkna ut förväntade värden på avkomman vid en parning. Som medlem i Tysk Jaktterrier Klubb har du möjlighet att få beräknade värden samt inavelsgrad för en parning. Detta gör du genom att skicka ett mail till Dogbase-ansvarig med fullständiga uppgifter om tikens och hanens registreringsnummer och namn. Du måste även uppge ditt namn och medlemsnummer i klubben.

Användning av dogbase

De egenskaper som poängsätts är bara ett litet urval egenskaper som absolut inte är tillräckligt för att kunna föda upp goda hundar.

Exempelvis bedöms inte mentalitet, hälsa och förighet, som alla är viktiga egenskaper för en god jakthund. Inte heller är det helt säkert att en hund med vissa poäng har exakt de egenskaperna i verkligheten. Dogbase är dock ett mycket viktigt verktyg för att avelsarbetet ska gå i rätt riktning. Tillförlitligheten i avelspoängen ökar ju fler hundar som bedöms vid anlags- och jaktprov.

Dogbase-listor

Ladda ner Dogbase-lista med svenska hanar (uppdaterad november 2023)

Ladda ner Dogbase-lista med svenska tikar (uppdaterad november 2023)