Uppfödare:
Rasmus Persson - Björskogs, 0723764178

HanhundTik
SE13799/2017 Jägarbackens Ivan SE 45263/2018 Björskogs Alma

Anlagsprov Fält 154p Utmärkt
Anlagsprov Vildsvin i Hägn 40p Utmärkt
Grytanlagsprov Kval 1
Utställning Very good

Anlagsprov Fält 158p Utmärkt
Anlagsprov Vildsvin i Hägn 40p Mycket Bra
Grytanlagsprov Kval 1
Utställning Exellent
 

P-värde

LL

Mank-
höjd

Näsa

Skall
på löpa

Skärpa

Vatten-
arbete

Hanhund

0

NN

97

103

101

114

118

Tik

0.5

Nm

90

93

95

112

108

Avelsvärde för valpkullen

0.25

 

94

98

98

112

113

 

TJTK logga farg transparent bakgrund 250