För att en hund ska bli avelsgodkänd behöver följande genomföras:

  • Anlagsprov (grytanlagsprov samt drevdel fält eller skog)
  • Grytjaktprov eller vildsvinsprov (i hägn alt. på frilevande vildsvin)
  • Officiell utställning

För att en valpkull ska kunna rekommenderas och därmed förmedlas av TJTK måste föräldradjuren uppfylla grundkraven nedan:

Hanhund

Meriter: Ska innan parning äger rum ha godkänt anlagsprov skog eller fält med omdömet Mycket bra, med minst betyget 3,5 i skärpa, 3 i vatten och 3 på skalldrivning/skall på löpa samt lägst 2:a pris vid grytjaktprov (sprängare eller förliggare) alt. lägst omdömet Mycket bra vid vildsvinsprov i hägn alt. godkänt vildsvinsprov på frilevande vildsvin i Sverige eller (enligt internationella federationen för tysk jaktterrier) jämförbart prov i annat land.

Tandstatus: 42 tänder, undantaget de fall då en eller båda M3:or saknas. Korrekt bett.

Exteriör: Lägst kvalitetsklass good, minst juniorklass. Storlek enligt rasstandard.

Max. antal avkommor: Det finns en övre gräns för hur många avkommor en hane får lämna, se Täckhundslistan - det skiftar mellan år. En hanhund får dock max ha tre kullar per år.

PLL-status: För hanhundar som ej är N/N via nedärvning gäller följande. Hanhund ska före parning PLL-testats och för att kunna gå i avel ha status N/N alt N/m. En hane med status N/m kan endast paras med tik som har status N/N.

Avelsutvärdering: Avelshanar som överskrider 15 avkommor hamnar på en så kallad väntelista, för att främja utvärdering av aveln. Väntelistan kan en hane tidigast lämna i samband med att en avkomma uppnår två års ålder och är godkänd på TJTKs anlagsprov.

Tik

Meriter: Ska innan parning äger rum ha godkänt anlagsprov skog eller fält med omdömet Mycket bra, med minst betyget 3 i skärpa, 3 i vatten och 3 på skalldrivning/skall på löpa samt samt lägst 2:a pris vid grytjaktprov (sprängare eller förliggare) alt. lägst omdömet Mycket bra vid vildsvinsprov i hägn alt. godkänt vildsvinsprov på frilevande vildsvin i Sverige eller (enligt internationella federationen för tysk jaktterrier) jämförbart prov i annat land.

Tandstatus: 42 tänder, undantaget de fall då en eller båda M3:or saknas. Korrekt bett.

Exteriör: Lägst kvalitetsklass good, minst juniorklass. Storlek enligt rasstandard.

PLL-status: För tikar som ej är N/N via nedärvning gäller följande. Tik ska före parning PLL-testats och för att kunna gå i avel ha status N/N alt N/m. En tik med status N/m kan endast paras med hane som har status N/N.

Tillägg gällande hundar som importerats/tilldelats avelsspärr efter 2018-04-01

Enligt beslut vid årsmötet 2018 anses följande hundar inte uppfylla Tysk Jaktterrier Klubbs avelskriterier:

  • Hundar som importerats och därmed registrerats i Sverige efter 2018-04-01 som tilldelats avelsspärr vid arbetsprov eller exteriörbedömning inom internationella förbundet för tysk jaktterrier
  • Svenskregistrerad hund som tilldelats avelsspärr efter 2018-04-01 vid arbetsprov eller exteriörbedömning inom internationella förbundet för tysk jaktterrier
  • Hundar vilka är enkla anlagsbärare för ögonsjukdomen linsluxation och importerats till Sverige efter 2018-04-01

Tillägg gällande hundar drabbade av epilepsi

Enligt beslut vid årsmötet 2018 anses följande hundar inte uppfylla Tysk Jaktterrier Klubbs avelskriterier:

  • Hund som själv har epilepsi-liknande anfall
  • Hund som lämnat avkomma med epilepsi-liknande anfall
  • Hund vars ena eller båda föräldrar haft epilepsi-liknande anfall
  • Kullsyskon till hund med epilepsi-liknande anfall

För att en hund ska anses ha haft epilepsi-liknande anfall krävs ett veterinärintyg samt ägarens samtycke.

Linsluxuation

I dag PLL-testas alla avelsdjur som följer TJTKs avelskriterier, man kan med andra ord säga att köper man valp efter avelsgodkända föräldrar så kan valparna aldrig drabbas av Primär Linsluxation.

Parning av svensk tik med utländsk hane

Avelskriterierna ovan gäller även vid parning utanför Sverige. Men innan parning äger rum ska ett så kallat Deckschein (fritt översatt: parningsgodkännande) utfärdas. Detta för att avelsråden i aktuella länder ska ge sitt godkännande. Kontakta avelsrådet för mer information.

Det är av stor vikt att föräldradjurens meriter presenteras i samband med valpförmedlingen.

Meriter utöver de som finns registrerade hos SKK ska kunna styrkas för att publiceras under valpförmedling. Skicka kopior på samtliga originalhandlingar för åberopade meriter/resultat till valpförmedlaren.

Tandintyg

Tandförluster och bettförändringar är mycket vanliga på en grythundsras, både vid träning och praktisk jakt. Ett tandintyg på din hund fungerar som ”kvitto” vid utställningar och jaktprov i framtiden. Du kan/bör ordna ett intyg så snart hunden har fått sina permanenta tänder vid ca 6 mån. ålder. TJTKs eget tandintyg kan du beställa hos kassören.

Gratis medlemskap till köpare av valpar från avelsgodkända kullar

Fr.o.m. april 2016 bjuder Tysk Jaktterrier Klubb på ett års medlemskap för alla valpköpare som köper en valp efter parningar som uppfyller klubbens avelskriterier. Mer information finns under "Medlemskap".

 

TJTK logga farg transparent bakgrund 250