Tysk Jaktterrier
... av jägare för jägare


2015 09 Ystad04Södras provverksamhet har delats upp mellan två provsamordnare.

Skåne/Halland sköts av Johannes Fjellström och Småland/Blekinge/Öland av Anna-Karin Andersson.

Kontaktuppgifter finns på Södra LAs sida.

27-28 augusti är det Elmia Game Fair Skåne på Ellinge slott utanför Eslöv. 

Kom gärna och prata tysk jaktterrier med klubbens representanter på plats!

All information om mässan hittar du här

Alla medlemmar kallas till extra klubbmöte fredag 22 juli, kl. 16:00 på Roslagens Jakt & Vilt i Almunge (under årets sommarträff).

Mötet hålls för att besluta om lokalavdelningarnas framtida organisation.

Vägbeskrivning finns på Roslagens Jakt & Vilts hemsida.

Alla domare i Tysk Jaktterrier Klubb bjuds in till domarkonferens 25 september. Inbjudan har skickats via mail eller post till alla berörda.

Kontakta Maria om du är domare men inte har fått din inbjudan.

En snabb fråga...

Vilken är den främsta anledningen till att du är medlem i TJTK?

Sponsorer rasspecial