Tysk Jaktterrier
TJTK 40 år - 1980-2020

Årets avelsmöte med efterföljande årsmöte hölls på Kulturhuset i Jönköping den 28 mars. Vid avelsmötet presenterades avelsstatistik för 2014 och bl.a. diskuterades epilepsi hos tysk jaktterrier, att det är viktigt med veterinärintyg för att kunna dokumentera fallen och att ägare och uppfödare meddelar ev. fall för att undvika att sjukdomen sprids ytterligare i rasen. Under mötet presenterades också reglerna för det nya anlagsprovet på vildsvin i hägn och vissa detaljer angående klubbens övriga prov diskuterades inför den kommande regelrevisionen.

Årsmötet hölls enligt stadgarna och Johan Sonesson fick förtroendet att leda klubben ännu ett år som president och Joakim Dalsgaard och Angelica Johansson ersatte Terese Klintström och Riccardo Bommarco i styrelsen. I samband med årsmötet tog också Tobias Ivarsson över efter Pär Nordahl som klubbens nya valpförmedlare. En proposition från styrelsen angående ett tillägg till nuvarande krav för valphänvisning, om att uppfödare måste följa TJTKs avelskriterier på alla kennelns avelsdjur för att kunna få valphänvisning från klubben, bifölls av årsmötet. Hela propositionen finns att läsa här.

Priset för Årets Tyska Jaktterrier 2014 gick till Illvrålets Yuokon, ägare Emmi Högberg, och Årets Uppfödare blev Soträvens Kennel, Malin & Jimmie Mårtensson.

De nya reglerna för vildsvinsprov i hägn för terrierraser är godkända och det första provtillfället blir söndagen den 10 maj i Almunge. Provet är öppet för alla terrierraser. Det är inget nybörjartest utan ett prov för hundar man redan vet fungerar på vildsvin. Anmälan senast den 25 april. Begränsat antal platser. Om du är osäker på om din hund fungerar på vildsvin rekommenderar vi att du testar i ett hägn innan du anmäler hunden. Om du vill besöka Almungehägnet innan provet så hittar du information här: Roslagens Jakt & Vilt

Provbestämmelserna hittar du här: Bestämmelser för anlagsprov på vildsvin i hägn

Anmäl dig här: Provanmälan

Har du frågor - kontakta Johan Sonesson 070-5188589

Kommande provtillfällen: söndagen 24 maj i Agusa och lördagen den 13 juni i Boda. Läs mer om vildsvinshägnen i Agusa (Agusa Vilthägn) och Boda (Mamima Jakt).

Årets sommarträff arrangeras av Västra LA och går av stapeln 16-19 juli i Kil.
Information om sommarträffen hittar du här.

I samband med sommarträffen anordnas rasspecialen - officiell utställning för tysk jaktterrier.
I år hålls utställningen på lördagen, den 18 juli. Mer information och anmälningsformulär hittar du här.

Torsdagen den 9 April kl.18.00 I Tvinnesheda.

Anmäl intresse till Svenne Svensson via telefon 0474-71624.

Har ni övriga frågor angående PLL-test, vänd er då till Daniel Fritjofsson 0736551803 el avelsrådet.

Tisdag den 14 April kl.17.00 på djurkliniken Skånes mitt i Höör.

Anmäl intresse till Johan Helmersson via telefon 0703015252.

OBS. Begränsat antal platser max 5 st!

Har ni övriga frågor angående PLL-test, vänd er då till Daniel Fritjofsson 0736551803 el avelsrådet.