Tysk Jaktterrier
... av jägare för jägare

19 januari finns ytterligare en chans till skogsprov för ett begränsat antal hundar. Proven anordnas i Sösdala och Våxtorp av Södra LK.

Anmälan som vanligt via formuläret på hemsidan. Sista anmälningsdag är 11 januari.