Tysk Jaktterrier
TJTK 40 år - 1980-2020

31/8-1/9 är alla domare i TJTK inbjudna till domarkonferens på Scandic Elmia i Jönköping.

Inbjudan har skickats via mejl till alla berörda. Om du är domare och inte har fått någon inbjudan, kontakta Maria.

En snabb fråga...

Hur jagar du med din/dina tyska jaktterrier?