Tysk Jaktterrier
TJTK 40 år - 1980-2020

Myopati är en ärftlig muskelsjukdom som upptäcktes hos tysk jaktterrier i Tyskland 2017. Sjukdomen yttrar sig huvudsakligen som muskelsvaghet vid mer eller mindre kraftig ansträngning, som t.ex. vid jakt. Berörda hundar börjar röra sig okoordinerat, ofta i kombination med muskelryckningar, blir ibland liggande och behöver flera dagar för att återhämta sig. Hos tysk jaktterrier har sjukdomen autosomal recessiv nedärvning, vilket innebär att båda föräldradjuren måste vara anlagsbärare för att sjukdomen ska föras vidare.

För att försöka kartlägga spridningen av myopati i Sverige har styrelsen under de senaste månaderna låtit testa ett antal hundar som har använts flitigt i avel. Resultaten från dessa tester har sammanställts i en lista. Dessutom har ett antal hundägare valt att testa sina hundar på egen bekostnad och dessa resultat finns också med i listan.

Om du skulle vilja testa om din egen hund är anlagsbärare för myopati, kontakta avelsrådet för rådgivning och mer information.

Ladda ner listan med hundar som har testats t.o.m. februari 2019.

En snabb fråga...

Hur jagar du med din/dina tyska jaktterrier?