Tysk Jaktterrier
TJTK 40 år - 1980-2020

För att upprepa förra årets uppskattade årsmöteshelg har vi i år igen bokat Mamima Jakts anläggning i Boda under helgen 16-17 mars. Där finns möjlighet till möten, övernattning, hundträning m.m.

Ni kan redan nu notera i kalendern att årsmötet kommer att hållas söndagen den 17 mars, kl. 10:00. Tänk på att eventuella motioner måste vara styrelsen tillhanda senast 3 veckor innan mötet (se stadgarna för mer information).

Vi återkommer med ett detaljerat program för helgen och hoppas att få träffa många medlemmar där!
/Styrelsen

En snabb fråga...

Hur jagar du med din/dina tyska jaktterrier?