Tysk Jaktterrier
TJTK 40 år - 1980-2020

Glöm inte att ansöka om Tysk Jaktterrier Klubbs vandringspriser!

Alla vandringspriser är sökpriser och delas ut i samband med årsmötet.
Ansökan måste vara klubbens sekreterare tillhanda senast 10 mars.

Statuter för klubbens vandringspriser finns här. Notera att statuterna för Årets tyska jaktterrier har uppdaterats enligt beslut vid årsmötet 2017. Elitprovet har fallit bort och vildsvinsprovet i hägn har tillkommit.

Tänk också på att förra årets pristagare ansvarar för att vandringspriserna finns tillgängliga på årsmötet!

Sponsorer rasspecial