Tysk Jaktterrier
... av jägare för jägare


Provmarker för anlagsprovets drevdel skog under hösten/vintern 2017/2018 sökes i Småland/Blekinge.

Kontakta den lokala provsamordnaren Anna-Karin Andersson om du kan erbjuda mark.

En snabb fråga...

Vilken är den främsta anledningen till att du är medlem i TJTK?

Sponsorer rasspecial