Tysk Jaktterrier
... av jägare för jägare


Provprogrammet för 2017/2018 har uppdaterats med korrekt datum för höstens fältprov samt skogsprov i Östras regi.

Det aktuella programmet hittar du under menyn Provverksamhet > Provprogram.

Under menyn Provverksamhet hittar du även information om TJTKs prov, om hur du anmäler din hund till prov, anmälningsformulär m.m.

En snabb fråga...

Vilken är den främsta anledningen till att du är medlem i TJTK?

Sponsorer rasspecial