Tysk Jaktterrier
... av jägare för jägare


Söndag 3 september anordnas konferens i Agusa för alla domare i TJTK.

Inbjudan har skickats via mail till alla berörda. Om du är domare och inte har fått någon inbjudan, kontakta Maria.