Tysk Jaktterrier
... av jägare för jägare


Söndag 3 september anordnas konferens i Agusa för alla domare i TJTK.

Inbjudan har skickats via mail till alla berörda. Om du är domare och inte har fått någon inbjudan, kontakta Maria.

En snabb fråga...

Vilken är den främsta anledningen till att du är medlem i TJTK?

Sponsorer rasspecial