Tysk Jaktterrier
... av jägare för jägare


19 mars samlades ett 30-tal medlemmar på Scandic Elmia i Jönköping för avelsmöte och årsmöte.

2017 arsmote 12017 arsmote 2

På avelsmötet presenterades de nya provreglerna som gäller från 1 juli 2017. Dessutom rapporterade presidenten Johan Sonesson från det internationella mötet i Tyskland i augusti förra året. Ett sammandrag från det mötet kan du även hitta här.

2017 arsmote 32017 arsmote 4

Efter gemensam lunch på hotellet fortsatte dagen med årsmöte där styrelsen redogjorde för klubbens verksamhet under 2016 och lämnade förslag till plan och budget för 2017. Styrelsen presenterade även två propositioner till årsmötet. Den första gällde subventionerad medlemsavgift för domare mot motprestationen att domaren dömer minst två av klubben arrangerade prov per år. Detta för att visa uppskattning och status på det ideella arbete som domarna bidrar med och för att främja och bibehålla våra domare. Den andra propositionen gällde en förändring av statuterna för vandringspriset Årets tyska jaktterrier med syfte att öka statusen på klubbens nya prov anlagsprov på vildsvin i hägn samt för att öka antalet sökande av vandringspriset. Förslaget var därför att jämställa poängberäkningen för anlagsprov på vildsvin i hägn med grytjaktprov samt att plocka bort elitprovet eftersom den provformen utgår fr.o.m. provåret 2017. Båda propositionerna godkändes av årsmötet.

Vid mötet valdes Peter Andersson in som ny ledamot i styrelsen och ersatte Claudia Donat som hade ställt sin plats i styrelsen till förfogande, men fortfarande kommer att sköta klubbens kontakter gällande Dogbase-registret.

Sponsorer rasspecial