Tysk Jaktterrier
... av jägare för jägare

Jaktterriern är Tysk Jaktterrier Klubbs tidskrift som utkommer 1-2 gånger per år.

Under 2016 kunde tyvärr ingen tidskrift skickas ut eftersom klubben saknar en redaktör.

Om du är intresserad av att sammanställa tidningen eller vill bidra med material eller annat, kontakta Maria.

Sponsorer rasspecial